În stare de bine

Apel 2 pentru propuneri de proiecte 2018 Programul „În stare de bine”

Data de început pentru cererea de finanţare: 21-06-2018, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare: 21-06-2018, 16:00

Descriere

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2018 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Kaufland România a semnat un contract de sponsorizare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin care este sprijinită activitatea fundației pentru dezvoltarea de proiecte de către organizaţii neguvernamentale în beneficiul comunităților din România.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor culturale, sportive și a activităților de promovare a unui stil de viață sănătos.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Domeniile de acțiune
  • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea cetăţenilor de toate vârstele în activități culturale, creaţia culturală, sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană;
  • Sport: proiecte care cresc participarea membrilor comunităţii la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii;
  • Viață sănătoasă: proiecte care implică cetățeni de toate vârstele în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor și comportament sexual, prevenirea consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc).
Valoarea finanţărilor

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 235.000 lei/proiect.

Contribuţia proprie nu este obligatorie. În formularul cererii de finanțare, solicitanții pot menționa și justifica și contribuție proprie în natură, dacă este cazul, însă aceasta nu va fi cuantificată şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

Doar pentru domeniul cultură, în cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse, cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

Suma alocată pe program pentru anul 2018 pentru propunerile de proiecte este de 4.650.000 de lei.

Durata proiectelor

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 28 februarie 2019.

Modalitatea de aplicare

Solicitanții pot depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel de proiecte și pot primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect pe perioada întregului program.

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Perioada de depunere a proiectelor pentru Apelul 2 de propuneri de proiecte este 21 iunie 2018 între orele 9:00 şi 16:00.

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 021 310 01 81. Persoană de contact: Laura Cireaşă. Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe website-ul programului, într-o secțiune dedicată.

În cazul întâmpinării unor dificultăţi legate de utilizarea sistemului online, solicitanţii pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la 021 310 01 81 până la închiderea apelului.

Documentele aferente Apelului 2 pentru propuneri de proiect pot fi descărcate de mai jos: