Despre

#ÎNSTAREDEBINE

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România.

Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Kaufland România a semnat un contract de sponsorizare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin care este sprijinită activitatea fundației pentru dezvoltarea de proiecte de către organizaţii neguvernamentale în beneficiul comunităților din România.

Obiectivul programului

Creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile

0

Cui se adresează?

Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

Cultură

Proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

Sport

Proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

HIGHLIGHTS

Acoperire națională, atât în mediul urban, cât și în mediul rural

Focus special pe zona rurală: 25% din totalul proiectelor finanțate se vor adresa comunităților și beneficiarilor din mediul rural

Finanțare nerambursabilă de până la 50,000 de euro pe proiect (235.000 lei)

2 sesiuni de depunere proiecte în 2019: aprilie, iunie

Platformă online user-friendly pentru aplicare

minim 100 de ONGuri beneficiare ale activităților Programului

Proiectele care adresează grupuri vulnerabile și comunitățile din care aceștia fac parte, în mod activ, participativ, în majoritatea activităţilor propuse, precum și proiectele ce implică beneficiari din proximitatea unui magazin Kaufland vor beneficia de o atenție sporită.

Sprijin pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor prin training-uri, workshop-uri, evenimente de networking etc, ce se vor derula pe tot parcursul anului și vor fi destinate atât organizațiilor finanțate, cât și altor ONG-uri din România (peste 10 activități de capacity building de tip training-uri, ateliere, sesiuni de networking, posibilitatea de alocare a 20% din bugetul solicitat pe proiect pentru activități specifice de capacity building)

Gala #ÎNSTAREDEBINE – eveniment de bilanț al Programului, la final de an, cu premii pentru ONG-urile care au derulat proiecte de succes.

BUGET TOTAL 2019:
4.455.000 lei

PARTENERIAT

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 magazine în 7 țări. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.