În stare de bine

O comunitate sănătoasă, un viitor sănătos!

Proiect derulat de Asociația P.A.V.E.L. – Asociaţia Primind ajutor, viaţa este luminoasă

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 106.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Scopul proiectului este de a creşte accesul la o viaţă sănătoasă, rata de supravieţuire şi calitate a vieţii, prin consiliere în sănătatea psiho-emoţională, consiliere nutriţională şi de igienă, pentru copiii, tinerii şi adulţii cu cancer, aflaţi în tratament sau remisie, şi familiile lor.

REZUMAT

În prezent, în România, conform Societăţii Române de Oncologie şi Hematologie Pediatrică, există peste 80.000 de persoane diagnosticate cu cancer, dintre care 6.000 sunt copii şi tineri. În rândul comunităţii cu cancer nu există servicii de suport al sănătăţii mentale, emoţionale, igienă, nutriţie adecvate, sprijin material, juridic şi informaţional, oferite de stat. Din experienţa de 22 de ani a Asociaţiei P.A.V.E.L., s-a demonstrat că suportul adecvat, primit direct sau indirect, poate duce la salvarea vieţii şi depăşirea unui diagnostic crunt, fiind la fel de important ca tratamentul medical.

Proiectul îşi propune astfel să ofere servicii directe de suport şi informare cu privire la sănătatea mentală şi emoţională, nutriţie şi igienă pentru 350 de copii și tineri cu cancer şi 350 de părinţi, internaţi la Institutul Oncologic Bucureşti şi Institutul Clinic Fundeni, să publice prima carte complexă de suport oncologic, sub formă de ghid, să creeze o echipă de 20 de voluntari (foşti pacienţi sau diverşi specialişti) la nivel naţional, crescând astfel şansele lor la o viaţă sănătoasă şi supravieţuire pe termen lung. De asemenea, se are în vedere creşterea nivelului de informare cu privire la sănătatea mentală/emoţională, igienă şi nutriţie în cazul unui diagnostic oncologic pentru 350 de copii și tineri internaţi cu cancer şi 350 de părinţi.

Asociaţia P.A.V.E.L. dorește dezvoltarea surselor şi resurselor de suport dedicate pacientului cu cancer din România, pentru alţi 1000 de beneficiari (copii și tineri  în remisie, pacienţi adulţi, familie) prin tipărirea și distribuirea gratuită a 1350 de volume a cărţii-ghid realizate în cadrul proiectului. Asociația va implica întreaga comunitate în promovarea cauzei, prin crearea unei echipe de 20 de voluntari şi îmbunătăţirea sănătăţii mentale și emoţionale pentru 20 de supravieţuitori ai cancerului şi 20 dintre părinţii lor într-o tabără la Cheile Nerei.  

Toate acestea vor duce la creşterea accesului la o viaţă sănătoasă şi a şanselor de supravieţuire a pacienţilor sau foştilor pacienţi oncologici din România.