În stare de bine

Pentru Fete și Băieți

Proiect derulat de Fundația Tineri pentru Tineri

„Pentru Fete și Băieți” va lucra timp de 8 luni cu 4200 de elevi de gimnaziu, 144 de cadre didactice și 36 de școli din 8 județe și București pe teme legate de educație pentru sănătate. Fundația Tineri pentru Tineri va elabora un pachet educațional și va organiza cursuri pentru profesori, care apoi vor lucra cu elevii la clasă. Spre finalul proiectului vor avea loc 36 de evenimente în comunitate, organizate de elevi, părinți, cadrele didactice și voluntari.

 

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București și 8 județe: Botoșani, Iași, Brăila, Tulcea, Dâmbovița, Ilfov, Brașov și Mehedinți

Buget proiect: 235.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1

Domeniu: viață sănătoasă

 

SCOP

Proiectul urmărește îmbunătățirea sănătății reproducerii și sexualității (SRS) prin facilitarea tranziției de la copilărie la pubertate/adolescență și asigurarea dreptului la educație în SRS pentru elevii de gimnaziu din București și 8 județe (urban, rural), ca bază în prevenirea sarcinilor nedorite și promovarea comportamentului sexual responsabil, într-o manieră integrată, bazată pe dovezi, participativă, prietenoasă, sustenabilă și în beneficiul familiei extinse, cu implicarea părinților.

 

OBIECTIVE

  1. Creșterea calității ofertei educaționale de gimnaziu pentru opționalul de Educație pentru Sănătate – Sănătatea reproducerii și a familiei și disciplina Orientare și Dezvoltare personală – Autocunoaștere și stil de viață sănătos, prin elaborarea unui pachet integrat (formare, auxiliare didactice) diferențiat pe nivelul de dezvoltare al elevului (clasele V-VI; clasele VII-VIII).
  2. Îmbunătățirea competențelor specifice de predare pe temele SRS pentru 144 cadre didactice din 36 unități școlare (București și 8 județe), din care 16 unități școlare din mediul rural (64 cadre didactice).
  3. Creșterea nivelului de cunoștințe corecte, atitudini și comportamente responsabile legate de SRS pentru minim 4200 elevi de gimnaziu, printr-un program structurat de minim 4 ore, furnizat de cadrele didactice instruite.
  4. Dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate, prin implicarea a minim 2400 părinți/ membri ai familiei într-un eveniment/școală, organizat de cadrele didactice, 36 voluntari ai fundației și cu participarea elevilor.

 

REZUMAT

Proiectul „Pentru Fete și Băieți” reprezintă eforturile derulate de Tineri pentru Tineri din ultimii 10 ani de contribuție la creșterea accesului la educație și servicii adaptate în sănătatea reproducerii și sexualității (SRS) pentru toți copiii și tinerii din România, într-o abordare bazată pe dovezi din știință și cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Proiectul urmărește îmbunătățirea nivelului de cunoștințe corecte, atitudini și comportamente responsabile în SRS, prin facilitarea tranziției de la copilărie la pubertate/adolescență și asigurarea dreptului la educație în acest domeniu pentru elevii de gimnaziu din București și 8 județe (urban, rural), ca bază în prevenirea sarcinilor nedorite și a riscurilor asociate sexului neprotejat, într-o manieră integrată, științifică, participativă, prietenoasă, sustenabilă și în beneficiul familiei extinse, cu implicarea părinților.

Principalele obiective și modalitățile de atingere a acestora se referă la creșterea calității ofertei educaționale de gimnaziu pentru opționalul de Educație pentru Sănătate și disciplina Orientare și Dezvoltare personală, prin elaborarea unui pachet integrat (formare, auxiliare didactice) diferențiat pe nivelul de dezvoltare al elevului, îmbunătățirea competentelor specifice de predare pe temele SRS pentru 144 cadre didactice din 36 unități școlare (16 din mediul rural), contribuind astfel la creșterea nivelului de cunoștințe corecte, atitudini și comportamente responsabile pentru minim 4200 elevi de gimnaziu. În plus, proiectul urmărește dezvoltarea parteneriatului școală – comunitate, prin implicarea a minim 2400 părinți/membri ai familiei în cele 36 de comunități, prin evenimente organizate de cadrele didactice, voluntarii fundației și cu participarea elevilor.