Susținem comunitățile și grupurile de migranți ucraineni în criza umanitară! Implementat de: Program susținut de: Apel pentru ONG-uri și inițiative #ÎNSTAREDEBINE
Data de început pentru cererea de finanţare:

GRANTURI RAPIDE* – 17 martie 2022 (ora 09:00), pentru prima sesiune de depunere

Vor fi maxim 4 sesiuni de depunere de câte 2 zile pe săptămână

în limita fondurilor disponibile
GRANTURI MEDII – 30 martie 2022 (ora 09:00)

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare:

GRANTURI RAPIDE* – 18 martie 2022 (ora 16:00), pentru prima sesiune de depunere.

Vor fi maxim 4 sesiuni de depunere de câte 2  zile pe săptămână,

în limita fondurilor disponibile
GRANTURI MEDII  – 01 aprilie 2022 (ora 16:00)

*Pentru granturile rapide cele 4 sesiuni de depunere vor fi organizate astfel: 17 martie (ora 9:00) – 18 martie (ora 16:00), 24 martie (ora 9:00) – 25 martie (ora 16:00), 31 martie (ora 9:00) – 1 aprilie (ora 16:00) , 7 aprilie (ora 9:00) – 8 aprilie (ora 16:00).

Ne rezervăm dreptul de a nu mai primi propuneri de proiecte în următoarele situații:

  • epuizarea bugetului disponibil prin semnarea de contracte de finanțare pentru propunerile de proiecte acceptate pe măsură ce sunt evaluate;
  • suma solicitată în proiectele contractate și/sau depuse și încă neevaluate depășește de 4 ori suma maximă alocată pentru acest Apel.
Ca urmare a primirii unui număr de 66 de propuneri de proiect, Apelul pentru granturi rapide a fost închis.
LISTA PROIECTELOR SELECTATE PENTRU FINANȚARE SE GĂSEȘTE AICI.

Descriere APEL ÎN STARE SĂ AJUT 2022

Obiectivul specific al Apelului În stare să Ajut este: Promovarea și/sau sprijinirea accesului – în condițiile crizei umanitare cauzate de războiul din Ucraina – la bunuri, servicii și informații pentru migranții din Ucraina care sunt fie solicitanți de azil, fie se află în tranzit pe teritoriul României sau cu ședere pe termen scurt și/sau cât le permite viza. În cadrul acestui apel, Programul susține două tipuri de inițiative:

Granturi rapide

Inițiative pe termen scurt (1-4 luni) care răspund cel mai bine unor situații în derulare ce impun acțiune urgentă, imediată.

Granturi medii

Inițiative pe termen mediu (5-10 luni) care impun un răspuns coordonat, structurat, din partea organizațiilor neguvernamentale în contextul efectelor pe termen mediu și lung ale crizei umanitare.

Apelul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații și Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică). Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Durata proiectelor

Durata proiectelor în cadrul Apelului În stare să Ajut poate varia în funcție de tipul de grant solicitat, astfel:

Pentru intervențiile pe termen scurt

între minim 1 lună și maxim 4 luni. Solicitantul trebuie să dezvolte activitățile în așa fel încât să fie în măsură să înceapă proiectul într-un interval de maxim 14 zile de la data la care proiectul este anunțat ca fiind propus spre finanțare.

Pentru proiectele pe termen mediu

între 5 luni și maxim 10 luni, cu condiția ca durata implementării activităților să nu depășească data de 31 martie 2023. Perioada estimată de începere a proiectelor pe termen mediu este începutul lunii iunie 2022.

1.750.000

Bugetul total al apelului (lei)

Granturi rapide
500.000
Valoarea totală alocată (lei)
35.000
Valoarea minimă (lei)/proiect
75.000
Valoarea maximă (lei)/proiect
Granturi medii
1.250.000
Valoarea totală alocată (lei)
75.000
Valoarea minimă (lei)/proiect
250.000
Valoarea maximă (lei)/proiect
Alocare financiară totală (lei)

500.000

Valoarea grantului (lei)

35.000 – 75.000

Durată (luni)

1 – 4 luni

Data estimată a începerii proiectelor

Începutul lunii aprilie 2022

Alocare financiară totală (lei)

1.250.000

Valoarea grantului (lei)

75.000 – 250.000

Durată (luni)

5 – 10 luni
(nu mai târziu de 31 martie 2023)

Data estimată a începerii proiectelor

Începutul lunii iunie 2022

Beneficiari

Acest apel se adresează persoanelor ce migrează din Ucraina pe teritoriul României (în tranzit sau pe termen mediu/lung) în contextul geopolitic actual și membrilor, voluntarilor și angajaților organizațiilor neguvernamentale care lucrează direct în această perioadă cu migranți din Ucraina. Pentru proiectele pe termen mediu, numărul minim de beneficiari/ proiect este de 20.

Modalitatea de aplicare

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant pentru maxim 1 propunere de proiect din fiecare categorie, în cadrul prezentului Apel.

Procedura de depunere constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare,și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online. Mai multe detaliii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Propunerile de proiect pentru Apelul 1 – În Stare să Ajut 2022 se pot înscrie în platformă astlfel:

Pentru Granturi rapide

în perioada 17 martie – 8 aprilie 2022, în maxim 4 sesiuni de depunere de câte 2 (două) zile, după cum urmează: 17 martie (ora 9:00) – 18 martie (ora 16:00), 24 martie (ora 9:00) - 25 martie (ora 16:00), 31 martie (ora 9:00) – 1 aprilie (ora 16:00) , 7 aprilie (ora 9:00) - 8 aprilie (ora 16:00) Pentru acest tip de grant ne rezervăm dreptul de a nu mai primi propuneri de proiecte în următoarele situații: epuizarea bugetului disponibil prin semnarea de contracte de finanțare pentru propunerile de proiecte acceptate pe măsură ce sunt evaluate; suma solicitată în proiectele contractate și/sau depuse și încă neevaluate depășește de 4 ori suma maximă alocată pentru acest Apel.

Pentru Granturi medii

în perioada în perioada 30 martie (ora 9:00) – 1 aprilie 2022 (ora 16:00).

Solicitanții pot adresa întrebări referitoare la acest Apel prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0742.200.894. Persoană de contact: Laura Cireașă.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, solicitanții pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0757.579.176.