În stare de bine

Artă pentru incluziune

Proiect derulat de Asociația The Story of Autism

Scopul proiectului Artă pentru incluziune este crearea de spații de întâlnire culturală și educație incluzivă în 10 școli din zone defavorizate din București, 10 școli din sate sărace din Ilfov și 10 centre de plasament din București și Ilfov, pentru a facilita prin artă conștientizarea, combaterea și reducerea fenomenului de bullying, care se răsfrânge asupra copiilor cu TSA.

Durată: 6 luni (1 noiembrie 2023 – 30 aprile 2024)

Aria de desfășurare: urbană

Localități: București și Ilfov

Buget proiect: 105.300 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2023

Despre proiect

Proiectul Artă pentru incluziune vine în întâmpinarea a două tipuri de provocări: incidența mare a fenomenului de bullying în școlile din România (OMS), copiii cu dizabilități fiind una dintre categoriile cele mai afectate și, totodată, existența unei discrepanțe foarte mari privind consumul cultural între centru și periferie și urban-rural.

Copiii cu autism sunt foarte vulnerabili, fiind percepuți ca “ciudați” de către alți copii și neavând posibilitatea (din cauza specificului bolii) de a comunica adulților că au fost hărțuiți. OMS estimează că 1 din 100 de copii este diagnosticat cu autism, incidența bolii fiind în creștere în ultimele decenii. Unele dintre principalele probleme cu care se confruntă acești copii și adolescenți sunt izolarea socială, hărțuirea și precaritatea serviciilor de suport educațional de calitate.

În ceea ce privește consumul de cultură, diferențele de acces sunt cauzate de faptul că majoritatea instituțiilor culturale sunt în centru, iar oferta și infrastructura culturală de la nivelul cartierelor (mai ales a celor mai defavorizate) este mai slabă, și, totodată, de faptul că mulți dintre elevii școlilor din cartierele mai sărace din București (zonele Giulești Sârbi, Ferentari, Rahova, Pantelimon) sunt defavorizați cultural, dificultatea de a participa la viața culturală ținând de sărăcie, probleme sociale, etnie și, nu în ultimul rând.

Proiectul răspunde nevoii de a crește consumul cultural la copiii din școli din medii defavorizate din București și Ilfov și de a educa elevii tipici din aceste școli/centre de plasament privind consecințele bullying-ului care se răsfrânge asupra elevilor cu nevoi educaționale speciale. Timp de 6 luni, proiectul Artă pentru incluziune va activa cultural o serie de școli și centre de plasament pentru a le transforma în spații de întâlnire culturală și de educație pentru incluziune.