Proiecte finanțate

Proiect derulat de Asociația Centrul Multimedia Teatru Fix School feat cool, proiect conceput sub forma unui spectacol-lectură, sprijină, încurajează și facilitează dialogul deschis despre bullying și violență în școală și sondează metode alternative de intervenție, încurajând colaborarea între factorii de decizie și comunitate. Spectacolul-lectură vorbește despre parcursul a trei traiectorii personale,

Proiect derulat de Asociaţia Littleimpro Pornind de la povești și experiențe personale, prin tehnica ficţionalizării și a teatrului de improvizație, peste 75 de preadolescente, adolescente și tinere provenind din medii defavorizate din Ploiești vor învăța, prin intermediul jocului, cum să gestioneze eșecul și teama de a greși. Școala de fete vine

Proiect derulat de Asociaţia Iele-Sânziene Prin proiectul Clubul fetelor, Asociația Iele-Sânziene își propune să normalizeze educația pentru sănătate și educația menstruală în școli și să ofere adolescentelor din comuna Laslea, județul Sibiu, informațiile și produsele necesare pentru a avea grijă de ele și a se putea concentra pe educația și viitorul

Proiect derulat de Asociaţia Cultură’n Șură Proiectul Coeziune prin teatru îmbunătățește statutul elevului de etnie romă din cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” din Someș-Odorhei și reduce riscului de abandon școlar, prin derularea de ateliere de teatru, realizarea unui scurt-metraj care are la bază viziunea copiilor actori asupra acestei perioade pandemice, împreună

Proiect derulat de Federatia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS Partener: Fundația Un Coup de Main d’Emmaus Iași Proiectul derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor fără adăpost, a victimelor violenței domestice și a altor grupuri vulnerabile de pe raza Municipiului Iași, asigurându-le soluții decente

Proiect derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany Proiectul Împreună pentru comunități vulnerabile vizează peste 180 de familii vulnerabile puternic afectate de criză, care vor beneficia de sprijin material de urgență (produse alimentare de bază și de igienă), de un program integrat de servicii terapeutice pentru copiii cu dizabilități neuro-psiho-motorii și de