Ce finanțăm

DomeniiLE de acțiune DIN CADruL ApelULUI „În stare să ajut”

Viață sănătoasă

Inițiative de furnizare directă de poduse alimentare, dezinfectanți, săpun, detergent, etc către grupurile sau comunitățle aflate într-o categorie de vulnerabilitate (de ex. Servicii de cumpărături pentru vârstnici, pachete alimentare și cu material igienico-sanitare pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igienă și protecție personală și a locuinței pentru persoane cu dizabilități și familiile acestora, etc);

Inițiative de suport psihic și emoțional (online și telefonic) acordat persoanelor aflate în categorii vulnerabile precum și persoanelor care lucrează în domeniul medical și social și creșterea rezilienței acestora;

Inițiative de informare și fomare a lucrătorilor sociali și a voluntarilor care lucrează în această perioadă cu beneficiari vulnerabili, pentru desfășurarea activității în condiții optime de igienă și siguranță; Asigurarea de materiale necesare pentru aceștia (mănuși, măști, dezinfectant, etc);

Inițiative de informare adaptată grupurilor diferite (în funcție de vârstă, stil de viață, situație socială, nivel de cunoștințe, etc) și ajutor în medierea relațiilor cu autoritățile în ceea ce privește măsurile impuse de starea de urgență;

Inițiative ce urmăresc asigurarea accesului la sanitație, locuire, educație etc. necesare grupurilor vulnerabile în condițiile impunerii stării de urgență (ex: acces apă și canalizare, la încălzire și electricitate, internet pentru școală online, etc);

Inițiative de informare și/sau oferire sprijin victimelor violenței domestice și de gen, sau ajutor autorităților în vederea soluționării cazurilor de violență domestică în contextul impunerii izolării la domiciliu.

Inițiative de rețele comunitare de sprijin pentru grupuri cu vulnerabilitate crescută în contextul pandemiei de coronavirus COVID-19 care pot include mai multe tipologii de actori din comunitate (ONG, instituții sau administrație publică, întreprinderi sociale, producători locali de alimente, orice alți actori locali);

Inițiative de facilitare a accesului autorităților locale relevante la grupurile vulnerabile izolate spațial și caracterizate printr-un acces redus sau inexistent la informare și servicii sociale și de sănatate;

Inițiative de sprijinire cu knowhow și expertiză a autorităților locale în procese de reconfigurare a proceselor administrative aflate în competența acestora, reconfigurare efectuată cu scopul de a diminua nevoia de prezența fizică a cetațenilor pentru obținerea de documente, autorizații, certificate etc.

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Apelul „În stare să ajut”, 2020 este deschis în perioada 6 aprilie 2020 (ora 9:00) – 29 mai 2020 (ora 16:00). Ne rezervăm dreptul de a nu mai primi propuneri de proiecte în următoarele situații:

  • epuizarea bugetului disponibil prin semnarea de contracte de finanțare pentru propunerile de proiecte acceptate pe măsură ce sunt evaluate,
  • suma solicitată în proiectele contractate și/ sau depuse și încă neevaluate depășește de 3 ori suma maximă alocată pentru acest Apel

Evaluarea propunerilor de proiecte din Apelul ”În stare să ajut” se realizează în mod continuu în etape săptămânale, până la data limită de depunere sau până la epuizarea fondurilor.

Pentru Apelul „În stare să ajut”, proiectele câștigătoare vor fi contractate și vor putea începe implementarea în aproximativ 14 zile de la anunțarea propunerea spre finanțare a acestora.

Cât este finanțarea?

Pentru apelul ”În stare să ajut”, valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 25.000 lei şi 150.000 lei (în cazuri temeinic justificate valoarea maximă a bugetului poate atinge suma de 235.000 lei). Bugetul total alocat acestui apel este de 2.244.500 lei.

Cât poate dura un proiect?

Pentru Apelul ”În stare să ajut”, 2020 proiectele pot avea o durată maximă de 6 luni, cu data limită de implementare 31 decembrie 2020.

PENTRU CÂTE PROIECTE SE PRIMEȘTE FINANȚARE?

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului apel.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.