În stare de bine

Coeziune prin teatru

Proiect derulat de Asociaţia Cultură’n Șură

Proiectul Coeziune prin teatru îmbunătățește statutul elevului de etnie romă din cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” din Someș-Odorhei și reduce riscului de abandon școlar, prin derularea de ateliere de teatru, realizarea unui scurt-metraj care are la bază viziunea copiilor actori asupra acestei perioade pandemice, împreună cu copiii, și înființarea unei trupe de teatru interetnic în școală, sub îndrumarea unui cadru didactic care va prelua coordonarea activităților trupei de teatru odată ce proiectul se încheie.

Durată: 3 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Someș-Odorhei (județul Sălaj)

Buget proiect: 47,116 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului pentru granturi mici 2020

SCOP

Scopul proiectului Coeziune prin teatru este îmbunătățirea statutului elevului de etnie romă în cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” din Someș-Odorhei și reducerea riscului de abandon școlar în rândul acestei categorii de elevi. Asociaţia Cultură’n Șură oferă cadrelor didactice care predau în această școală un model viabil de integrare a elevilor de etnie romă în activitățile școlare, cu ajutorul unor profesioniști în lucrul cu categoriile vulnerabile.

OBIECTIVE

  1. Organizarea a minim 20 ateliere de teatru la care vor participa minim 12 elevi, dintre care minim jumătate de etnie romă;
  2. Inițierea unui cadru didactic în predarea elementelor teatrale;
  3. Realizarea unui scurt-metraj care va avea la bază viziunea copiilor actori asupra acestei perioade pandemice;
  4. Crearea unei trupe de teatru interetnice în cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” Someș-Odorhei.

REZUMAT

Proiectul Coeziune prin teatru își propune o mai bună integrare în comunitate a copiilor de etnie romă, elevi ai Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” din comuna Someș-Odorhei, județul Sălaj, prin oferirea unei activități școlare alternative capabile, care să reducă riscul de abandon școlar pentru această categorie. Obiectivul principal al proiectul este crearea unei trupe de teatru interetnice în cadrul școlii prin selectarea a 12 elevi (minim jumătate de etnie romă) din clasele V – VII în vederea participării acestora la ateliere de teatru susținute online de profesioniști în domeniu.

Atelierele vor avea loc din luna mai până în iulie, având ca finalitate realizarea unui scurt-metraj ce va fi prezentat întregii comunități, oferind un model de integrare în activitățile școlare ale tuturor copiilor, indiferent de etnie și situație materială.

Elevii participanți la atelierele de teatru vor beneficia de exerciții specifice prin care își vor dezvolta abilitățile pe care le dețin și vor avea posibilitatea de a învăța de la tehnici de bază ale artei actorului (exerciții de respirație, concentrare, atenție etc.), până la elemente de punere în scenă a unui scurt-metraj (citirea unui text, personaj, scenografie, costume). Continuitatea demersului va fi asigurată prin identificarea unui cadru didactic care va fi instruit în cadrul acelorași ateliere, acesta urmând să preia coordonarea activităților trupei de teatru odată ce acest proiect va fi finalizat.