În stare de bine

CREȘTEM ONG-URI #ÎNSTAREDEBINE, EDIȚIA 2021/2022

Organizațiile selectate pentru ediția 2021/2022 sunt:

1. Asociatia Start pentru autism (Câmpulung, Argeș)
2. Asociația 21st Greentury (București)
3. Asociația Centrul de Artă Aluniș (Aluniș, Buzău)
4. Asociația Clubul Regal al Medicilor (București)
5. Asociația COMMIT 2 EVOLUTION (Constanța)
6. Asociația CONIL (București)
7. Asociația Contur (București)
8. Asociația Destine și Valori (Suceava)
9. Asociația Education Studio (Cluj Napoca)
10. Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație EDUMI (București)
11. Asociația Iura Humana (Piatra Neamț)
12. Asociația Minte Forte (Cluj Napoca)
13. Asociația Nature Talks (Natura Vorbește) (București)
14. Asociația Observă și Ajută (Timișoara)
15. Asociația pentru promovarea resurselor și valorilor regionale (București)
16. Asociația Phronesis (Bacău)
17. Asociația Stea (Satu Mare)
18. Asociațoia Activ pentru Tine (Turda)
19. COSI (Civic Orientation and Social Integration) (București)
20. Fundația Comunitară Galați (Galați)
21. Fundația HELP D.G. (Satu Mare)
22. Fundația pentru copii Șansă la Viitor (București)
23. Liga Studenților Economiști (Iași)
24. Organizația Națională Cercetașii României Centrul Local Aetos Drobeta Turnu Severin (Drobeta Turnu Severin)
25. Organizația Națională Cercetașii României Centrul Local Orizont Brașov (Brașov)


Știm că organizațiile din România sunt pregătite și dispuse să investească în dezvoltarea lor. Cum știm asta? În ultimii 3 ani am pus bazele celui mai complex program de dezvoltare organizațională pentru ONG-uri din România și am lucrat cu peste 100 de organizații din toată țara care ne-au confirmat maturitatea sectorului și motivat să continuăm acest demers.

Astfel, lansăm cea de-a 4-a ediție a Programului #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine, ediția 2021/2022, care va acorda sprijin ONG-urilor pregătite să pună accent pe dezvoltarea lor, astfel încât să fie (mai) eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care lucrează.

Invităm organizații ale societății civile din toată țara care aderă la principiile și valorile programului În Stare de Bine să se implice într-un proces integrat de capacitare organizațională – analiză, planificare și implementare de măsuri transformaționale, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de a adresa provocări existente și de a gestiona eficient schimbări și tendințe viitoare.


PILONI DE ACȚIUNE

Programul se derulează din perspectiva a 4 PILONI DE ACȚIUNE:

 1. Dezvoltare organizațională = dezvoltarea organizației din punct de vedere al managementului acesteia (i.e. strategie organizațională, proceduri eficiente de management, aspecte juridice și financiare, fundraising, managementul informației, structură organizațională, comunicare etc).
 2. Sănătate organizațională = dezvoltarea unei culturi de wellbeing pentru oamenii din organizație.
 3. Învățare organizațională = dezvoltarea din punct de vedere tematic a organizației, pe subiecte de conținut și interes actuale, dincolo de management, în funcție de tipologia organizației și beneficiarii și comunitățile cu care aceasta lucrează
 4. Conectare organizațională = dezvoltarea capacității de networking a organizației, în special prin intermediul Comunității ONG-urilor #ÎnStareDeBine

ETAPELE PROCESULUI

Programul implică un proces de lungă durată care se va desfășura online și offline (în funcție de restricțiile cauzate de pandemie) în perioada noiembrie 2021 – mai 2022 și va presupune următoarele ETAPE pentru organizațiile selectate:

 1. Analiză organizațională – în lunile noiembrie – decembrie 2021 vom realiza o analiză aprofundată a organizației din punct de vedere al dezvoltării acesteia și vom avea conversații online cu fiecare organizație în parte despre situația actuală și posibile provocări care interferează cu eficacitatea/ eficiența activităților;
 2. Planificarea acțiunilor de dezvoltare – vom realiza o planificare particularizată pentru fiecare organizație în parte, care să integreze diferite strategii și procese de transformare care duc spre acțiuni concrete de dezvoltare, planificare particularizată în funcție de analiza realizată și concluziile acesteia;
 3. Intervenție, monitorizare și evaluare – pornind de la planificarea din etapa 2, vom derula în perioada decembrie 2021 – mai 2022 activități pentru implementarea schimbărilor necesare în fiecare organizație, cu ajutorul a diferite persoane resursă pe diferite tematici, iar progresul va fi monitorizat și calibrat constant. Astfel, organizațiile selectate vor participa la activități dedicate dezvoltării lor, precum webinarii online, lucru particularizat pe dimensiuni specifice de dezvoltare potrivit nevoilor fiecărei organizații, masterclass cu specialiști pe diferite arii tematice, întâlniri online de networking, inclusiv evenimente offline*, unde participanții vor schimba bune practici, se vor inspira din activitățiile și metodologiile folosite de alte organizații, se vor conecta mai bine la sectorul societății civile din România și la Comunitatea ONG-urilor #ÎnStareDeBine și vor lucra direct într-o comunitate la firul ierbii pentru a pune în practica aspectele experimentate în cadrul programului

*Organizarea fizică a evenimentului va fi supusă restricțiilor și condițiilor impuse de pandemia Covid-19.


Calendar estimativ ediția 2022
 • 26 octombrie – 5 noiembrie 2021: Apel deschis pentru înscriere
 • 12 noiembrie 2021: Rezultate selecție pentru organizațiile înscrise
 • 15 noiembrie – 15 decembrie 2021: Realizare analiză organizațională și planificarea acțiunilor de dezvoltare, inclusiv organizarea unui eveniment (online sau offline) de deschidere și conectare între organizațiile participante
 • Ianuarie – aprilie 2022*: Implementarea activităților de dezvoltare planificate, participare la webinarii, masterclass și întâlniri online de networking, monitorizarea și calibrarea intervenției
 • Mai 2022: Participare la evenimentul offline central de conectare al programului

* Pentru organizațiile selectate există posibilitatea acordării de mini granturi de dezvoltare organizațională în regim de apel de selecție cu principiul „primul venit – primul servit”, granturi care vor presupune suport financiar pentru implementarea de soluții de dezvoltare la care organizațiile au lucrat și care vor fi implementate în perioada mai – august 2022.


TIPOLOGII DE ORGANIZAȚII

Pentru ediția 2021/2022 a programului ne propunem să lucrăm cu cel puțin 2 TIPOLOGII DE ORGANIZAȚII, intervențiile pentru fiecare dintre acestea fiind particularizate în funcție de nevoile lor:

Organizații care nu au mai avut oportunitatea de a dezvolta un astfel de proces singure, sau care nu au mai trecut prin procese de dezvoltare ale organizației, dar sunt dispuse să își conștientizeze nevoile specifice de dezvoltare și să lucreze asumat pentru a le îmbunătăți;
Organizații care au mai trecut prin diverse procese de dezvoltare, au focus organizațional în această zonă și au nevoie de intervenții specifice pe anumite zone de interes precum comunicare, fundraising, aspecte financiare și juridice, planificare strategică, wellbeing.

Astfel, pentru acest apel căutăm să selectăm aproximativ 20 de organizații* în baza următoarelor CRITERII:

 • Organizații care sunt motivate și pregătite pentru un proces de transformare organizațională asumat la nivel organizațional
 • Organizații care înțeleg că activitatea de dezvoltare este ghidată și mentorată de către FDSC, dar aplicarea efectivă a acțiunilor planificate este responsabilitatea lor
 • Organizații care înțeleg că efectele pozitive ale acțiunilor de dezvoltare realizate sau începute în cadrul programului se vor vedea și imediat (dacă ne referim la activități punctuale), dar mai ales în timp, procesul de dezvoltare al organizației fiind unul de lungă durată
 • Organizații care sunt dispuse să participe activ în cadrul programului și care se pot angaja în acest proces pe termen mediu (noiembrie 2021 – august 2022).

Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicare disponibil AICI până la data de 5 noiembrie 2021. Formularul va fi completat de 1 persoană/organizație.

Selecția organizațiilor care vor participa la ediția 2021/2022 a programului se va realiza în urma completării corecte și complete a formularului de mai sus, precum și în baza motivației de participare și a disponibilității de a se implica activ și constant pe întreaga perioadă de desfășurare a programului.

Pentru mai multe întrebări, persoana de contact este Vlad Dumitrescu, coordonator program: vlad.dumitrescu@fdsc.ro.