Despre

#ÎNSTAREDEBINE

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România.

Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Kaufland România a semnat un contract de sponsorizare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin care este sprijinită activitatea fundației pentru dezvoltarea de proiecte de către organizaţii neguvernamentale în beneficiul comunităților din România.

Obiectivul programului

Creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte, prin sprijinirea inițiativelor din domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă care au un impact pozitiv asupra acestora.

0

Cui se adresează?

Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

Cultură

Pproiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte în activități culturale sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau proiecte care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte în activități de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive comunitare sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică,.), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc)

2 apeluri de proiecte/ an

Organizație parteneră în proiect în contextul acestui program este considerată orice organizație care respectă regulile de eligibilitate, cu o contribuție relevantă în cadrul proiectului pentru rezultatele acestuia sau în relație cu beneficiarii proiectului și care administrează o parte din bugetul proiectului

Organizație parteneră în proiect în contextul acestui program este considerată orice organizație care respectă regulile de eligibilitate, cu o contribuție relevantă în cadrul proiectului pentru rezultatele acestuia sau în relație cu beneficiarii proiectului și care administrează o parte din bugetul proiectului

Buget total:
1.000.000 euro/an

Bugetul pentru fiecare apel de finanțare în parte se detaliază în Ghidul Solicitantului aferent apelului respectiv.

PARTENERIAT

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 magazine în 7 țări. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.