Despre

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de peste 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România.

Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Kaufland România a semnat un contract de sponsorizare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin care este sprijinită activitatea fundației pentru dezvoltarea de proiecte de către organizaţii neguvernamentale în beneficiul comunităților din România.

Obiectivul programului

reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților comunitare în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă derulate cu și pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental.

0

Cui se adresează?

Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

Cultură

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități culturale; prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate; valorificarea patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități de educație fizică și sport , inclusiv evenimente sportive comunitare ce vizează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte; prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică,.), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc)

3 apeluri de proiecte/an

Buget total 2024:
5.000.000 lei

Apel 1 – 2.250.000 LEI
Apel 2 – 1.750.000 lei
Apel 3 – 1.000.000 LEI

PARTENERIAT

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 magazine în 7 țări. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.