Despre

#ÎNSTAREDEBINE

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România pe parcursul anului 2018.

Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Kaufland România a semnat un contract de sponsorizare cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, prin care este sprijinită activitatea fundației pentru dezvoltarea de proiecte de către organizaţii neguvernamentale în beneficiul comunităților din România.

Obiectivul programului

creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor culturale, sportive și a activităților de promovare a unui stil de viață sănătos

0

Cui se adresează?

Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații).

Cultură

Proiecte care să stimuleze expunerea şi implicarea cetăţenilor de toate vârstele în activități culturale, creaţia culturală, sau care să contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană.

Sport

Proiecte care să crească participarea membrilor comunităţii la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii.

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

Proiecte care implică cetățeni de toate vârstele în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor și comportament sexual și consum de substanțe (tutun, alcool, droguri, etc).

HIGHLIGHTS

Acoperire națională, atât în mediul urban, cât și în mediul rural

Focus special pe zona rurală: 25% din totalul proiectelor finanțate se vor adresa comunităților și beneficiarilor din mediul rural

Finanțare nerambursabilă de până la 50,000 de euro pe proiect (235.000 lei)

3 sesiuni de depunere proiecte în 2018: aprilie, iunie, august

Platformă online user-friendly pentru aplicare

80-100 de ONG-uri beneficiare directe ale programului

Proiectele care implică locuitorii comunităţilor cărora li se adresează în mod activ, participativ, în majoritatea activităţilor propuse, precum și proiectele ce implică beneficiari din proximitatea unui magazin Kaufland vor beneficia de o atenție sporită

Sprijin pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor prin training-uri, workshop-uri, evenimente de networking etc, ce se vor derula pe tot parcursul anului și vor fi destinate atât organizațiilor finanțate, cât și altor ONG-uri din România (peste 10 activități de capacity building în domenii precum comunicare, managementul voluntarilor, management de proiect, management financiar, educație pentru viață sănătoasă, sport, cultură etc)

Gala #ÎNSTAREDEBINE – eveniment de bilanț al Programului, la final de an, cu premii pentru ONG-urile care au derulat proiecte de succes.

BUGET TOTAL 2018:
4.650.000 lei

PARTENERIAT

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 magazine în 7 țări. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Cea mai mare parte a proiectelor CSR sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, care promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, ce contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Mai multe detalii sunt disponibile la www.fdsc.ro.