În stare de bine

Educație pentru decizii înțelepte

#InStareSaAjut

Proiect derulat de Asociația Streetaware

Scopul proiectului Educație pentru decizii înțelepte este reducerea consumului de droguri în rândul adolescenților din România prin creșterea nivelului de informare în vederea neînceperii consumului, dezvoltarea abilităților de a face față situațiilor de viață copleșitoare, facilitarea accesului la servicii de suport psihologic pentru adolescenții consummator, dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru depistarea și intervenția timpurie, precum și facilitarea accesului acestora la resurse informaționale relevante.

Durată proiect: 15.01.2024 – 14.06.2024

Aria de desfășurare: urban

Localități: Iași

Buget proiect: 175.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 3/2023, #InStareSaAjut

Despre proiect

Proiectul Educație pentru decizii înțelepte  își propune să contribuie la reducerea consumului de droguri în rândul adolescenților, prin intervenții la mai multe nivele

  • expunerea adolescenților la informații adecvate legate de riscurile consumului (programe informative pentru 900 adolescenți din școli, campanii de conștientizare pentru 5000 persoane);
  • formarea abilităților adolescenților de a gestiona situațiile copleșitoare din viață, fără să „evadeze” apelând la droguri, precum și abilitățile de luare a
  • deciziilor înțelepte și de rezistență la presiunea grupului (programe educaționale de dezvoltare a rezilienței socio-emoționale pentru 400 adolescenți);
  • facilitarea accesului la resurse pentru adolescenții consumatori pentru a reduce consecințele negative ale consumului și pentru a evita transformarea consumului ocazional în consum uzual (consiliere psihologică și grupuri de suport pentru minim 50 adolescenți);
  • crearea unor medii școlare capabile să răspundă fenomenului de consum de droguri
  • formarea de competențe specifice în rândul a 20 cadre didactice din școlile ieșene, precum și prin facilitarea accesului cadrelor didactice din cel puțin 1000 școli din România la resurse informaționale și metode de intervențieșsi prevenție relevante.