În stare de bine

Mai puternici împreună

#InStareSaAjut

Proiect derulat de Asociația Aliat pentru Sănătate Mintală

Scopul proiectului Mai puternici împreună este prevenirea comportamentelor de risc asociate consumului de droguri, alcool și tutun în rândul a 500 de copii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, din 4 unități școlare din Municipiul București.

Durată proiect: 5 luni, 15.01.2024 – 14.06.2024

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 174,975.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 3/2023, #InStareSaAjut

Despre proiect

Proiectul Mai puternici împreună își dorește să devină un exemplu de buna practică în România în ceea ce privește abordarea problematicii foarte actuale și presante a creșterii consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și a comportamentelor la risc cu care aceștia se confruntă. Abordarea știintifică și eficienta a acestei problematici presupune implicarea elevilor, părinților și scolii, ceea ce își propune să realizeze și acest proiect prin toate activitățile propuse.

Elevii vor beneficia de un program de psihoeducație și transfer de abilități precum gândire critică, rezistență la presiunea grupului, autoreglare emoțională cu ajutorul cărora să poata lua decizii informate și echilibrate în ceea ce privește consumul de substanțe, părinții vor dobândi informații de psihoeducație și de comunicare astfel încât să devină cu adevărat un factor protectiv în fața eventualelor adicții ale copiilor și nu un factor de risc, iar școala prin cadrele didactice va asigura un spatiu mai sigur, mai atent monitorizat, cu creșterea capacității de a detecta precoce o problemă de consum și chiar de a realiza intervenții scurte atunci când se impune.

Va fi realizat și implementat un program psiho-emoțional integrat în 4 unități școlare distincte, pentru 100 de copii, cu 10 sesiuni tematice și grupuri de suport, un program de psiho-educație și intervenție scurtă în adicții pentru 50 de cadre didactice implicate în proiect și un program de psihoeducație pentru 100 de părinti ai copiilor din grupul țintă. De asemenea o campanie de conștientizare va avea loc în cele 4 școli, prin teatru FORUM – o metodă de intervenție psiho-socială care are ca obiectiv să ofere copiilor puterea de a se elibera din situații de opresiune/risc cu privier la consumul de droguri și să ia măsuri.