În stare de bine

RAINBOW CARE. Creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate pentru persoanele LGBT din România

Proiect derulat de Asociația MozaiQ LGBT în parteneriat cu Asociația Eu Sunt! Tu?

Prin intermediul proiectului RAINBOW CARE. Creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate pentru persoanele LGBT din România, peste 250 de persoane din comunitatea LGBT+ vor primi sprijin prin terapie individuală și de grup, consiliere socială, workshopuri, activități de informare, pilotarea unui adăpost de urgență în București, consiliere vocațională și profesională.

Durată: 10 luni (1 iulie 2023 – 30 aprilie 2024)
Aria de desfășurare: urbană

Localități: București, Brașov, Timișoara

Buget proiect: : 300 000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2023

Despre proiect

Comunitățile LGBT+ din România se confruntă cu un set complex de probleme în ceea ce privește acceptarea socială, drepturile politice, accesul la servicii sociale, accesul la piața muncii și la asistență medicală. Potrivit Asociației Mozaiq, persoanele LGBT+ din România au experimentat, în ultimii doi ani, probleme legate de locuințe, de lipsa locurilor de muncă, probleme legate de violența în familie, depresie, izolare și singurătate sau probleme legate de violența socială, care se manifestă în forme multiple.

Un studiu realizat de FRA, Agenția pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene (2019), arată că 25% dintre persoanele transgender din România suferă de discriminare atunci când accesează servicii de sănătate și sociale, 50% se confruntă cu bullying la școală și 29% au fost victime ale violenței fizice sau sexuale în ultimii 5 ani, 47% dintre persoanele LGBT+ își ascund orientarea sexuală sau identitatea de gen la locul de muncă din cauza discriminării, iar 34% dintre persoanele LGBT+ au experimentat depresie în ultimele două săptămâni.

Proiectul RAINBOW CARE. Creșterea accesului la servicii sociale și de sănătate pentru persoanele LGBT din România derulat de @Asociația Mozaiq în parteneriat cu Asociația Eu Sunt! Tu? vine în întâmpinarea acestor provocări cu o serie de măsuri gândite să contribuie la reducerea inegalităților sociale pentru comunitatea LGBT+ și sprijinul a peste 250 de persoane membre ale comunității:

  • servicii de terapie individuală şi de grup şi consiliere socială integrată pentru peste 200 de persoane LGBT+ din București, Brașov, Timișoara
  • workshopuri, traininguri și activități de informare cu tematica educaţiei pentru sănătate, educaţie sexuală, sănătate mintală, acces la servicii medicale de stat, prim ajutor
  • pilotarea unui adăpost de urgenţă pentru 12 persoane LGBT+ în Bucureşti
  • sesiuni de consiliere vocaţională şi profesională pentru 40 de persoane LGBT+ aflate în risc de excluziune
  • servicii de consiliere socială individuală pentru alte 60 de persoane din comunitate