În stare de bine

Romani Orchestra

Proiect derulat de Asociaţia Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca

Romani Orchestra este un proiect care combate situațiile de risc în care se află 60 de copii și tineri romi din 3 comunități rurale (Ludești, Cărpenișu, Bărbulești), învățându-i pe aceștia să cânte la un instrument și schimbând narativul despre romi în ceea ce privește cultura prin formarea unei orchestre.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Ludești (jud. Dâmbovița), Cărpenișu (jud. Girugiu) și Bărbulești (jud. Ialomița)

Buget proiect: 194,520.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: cultură

SCOP

Proiectul ”Romani Orchestra” își propune să combată situațiile de risc în care se află 60 de copii și tineri romi din 3 comunități rurale (Ludești, Cărpenișu, Bărbulești), oferindu-le acestora abilități de viață prin intermediul muzicii.

OBIECTIVE

  1. Împuternicirea a 60 de tineri aflați în situații de risc să își acceseze creativitatea și să-și construiască încrederea în sine și într-un posibil viitor prin căpătarea de abilități de a cânta la un instrument;
  2. Schimbarea narativului despre romi în ceea ce privește cultura (considerată de mulți subcultură – dans și manele) prin formarea unei orchestre compusă din 20 de copii și tineri în fiecare din cele 3 comunități;
  3. Promovare culturii rome prin muzică și valorizarea acesteia în dezvoltarea stimei de sine etnică, solidaritatea și conștința civică în rândul membrilor celor 3 comunități.

REZUMAT

În raportul Băncii Mondiale “Ce este necesar pentru realizarea incluziunii romilor din România?” se menționează că 9 din 10 romi se nasc în sărăcie materială gravă. În studiul FRA “Minoritățile și discriminarea în Uniunea Europeană – Romii” se arată că în ciuda milioanelor de Euro investite, decalajele dintre romi și ne-romi au crescut. Este evident că o abordarea eminamente economică și socială, bazată pe drepturi sociale fără a se ține cont de background-ul cultural al etniei are puține șanse de reușită. Când vorbim de romi ca grup etnic ne gândim în primul rând la sărăcie și vulnerabilitate. Construcția stimei de sine și implicit activarea cetățeniei nu se poate face doar pe aceste considerente. Este nevoie de abordări în care copiii și tinerii să proiecteze o imagine pozitivă despre romi, care să îi motiveze în a se identifica și a dezvolta stima de sine.

Cultura romilor a reprezentat nu doar o formă de promovare a identității și supraviețuire în ciuda condițiilor istorice vitrege (exterminare, robie, asimilare etc.), dar și o formă de supraviețuire economică. Astfel, neamurile de romi sunt clasificate în funcție de ocupația acestora, fiind parte integrantă a culturii (Romi lăutari, căldărari, ursari, florari, geambași etc.). Așadar, există potențial în cultură romă prin care se poate combate situația de vulnerabilitate.

, În urma analizei de nevoi pe care am realizat-o în comunităţile în care organizația noastră îşi desfăşoară activitatea, am putut constata că niciun elev nu continuă școala după terminarea ciclului gimnazial din cauza segregării școlare rezidențiale și accesului la o educație de calitate slabă. În felul aceasta, copiii și tinerii din aceste comunități sunt condamnați la sărăcie și excluziune Astfel, asociaţia își propune să combată situațiile de risc în care se află 60 de copii și tineri romi din cele 3 comunități rurale vizate (Ludești, Cărpenișu, Bărbulești), oferindu-le acestora abilități de viață prin intermediul muzicii. Astfel, în cadrul proeictului sunt organizate 3 orcheste (câte una în fiecare comunitate), sunt achiziționate instrumente muzicale, iar copiii implicați vor avea posibilitatea să învețe să le utilizeze sub îndrumarea specialiștilor în domeniu.