Fundația AltArt Tag

Proiect derulat de Fundația AltArt pentru Artă Alternativă Proiectul își propune auto-împuternicirea comunitățillor marginalizate de la Pata Rât și reconstrucția relațiilor Pata-Cluj, prin intervenții culturale emancipatoare, girate de comunitățile din Pata Rât, care vor aduce împreună: 48 de copii și tineri din Pata Rât, 8 specialiști în artă și cultură, 300