În stare de bine

Vocile noastre sunt ascultate și ocrotite!

Proiect derulat de Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară

Proiectul Vocile noastre sunt ascultate și ocrotite! vine în întâmpinarea nevoii de a crește capacitatea de a oferi un răspuns multisectorial în ceea ce privește identificarea, prevenirea și răspunsul la nevoile victimelor violenței domestice și de gen și propune furnizarea de servicii integrate de calitate, adaptate profilului beneficiarelor, pentru peste 150 de femei și copii ai acestora martori/victime ale violenței.

Durată: 8 luni (15 septembrie 2023 – 14 mai 2024)

Aria de desfășurare: urbană

Localități: Zona metropolitană a municipiului Iași

Buget proiect: 297.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2023

Despre proiect

Potrivit Inspectoratului Judetean de Poliție Iași, în anul 2022 au fost înregistrate 2.638 de fapte de violență în județ, acestea reprezentând 33.87% din totalul infracţiunilor sesizate contra persoanei. Una dintre trei infracțiuni sesizate împotriva persoanei în judetul Iași reprezintă un caz de violență domestică, punând problematica prevenirii și combaterii acestui fenomen în rândul celor mai grave probleme de securitate care trebuie adresate în plan social.

Din 2022, la violența existentă în rândul familiilor ieșene s-a adaugat violența bazată pe gen ce rămâne în mare măsură neraportată în rândurile migranților, atât din motive culturale, cât și ca o consecință a barierelor lingvistice sau legate de infomare și servicii suport, iar starea de război mărește considerabil riscurile. Majoritatea refugiaților din Ucraina din judetul Iași sunt femei iar identificarea, în cazul lor, devine și mai dificilă, având în vedere că acestea nu urmează circuitul administrativ obișnuit al unui solicitant de azil.

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară a asistat în perioada martie 2021 – iunie 2023 550 de femei și copii victime ale violenței domestice și de gen din județele Iași, Vaslui, Neamț și Bacău, prin serviciul licențiat de asistență a victimelor violenței domestice. Dispersia foarte mare a cazurilor în comunele în care poliția, școala sau asistența socială din cadrul primăriei sunt mai active face ca demersul fundației să fie ne-unitar și resursele umane alocate zilnic să fie copleșite de intervenția necesară. Ca răspuns la criza femeilor și fetelor din Ucraina care au ajuns în Iași, fundația a deschis în luna septembrie 2022 un helpline disponibil pentru victimele violenței domestice și sexuale în limbile română, engleză, rusă și ucraineană.

Proiectul Vocile noastre sunt ascultate și ocrotite! vine în întâmpinarea nevoii de a crește capacitatea de a oferi un răspuns multisectorial în ceea ce privește identificarea, prevenirea și răspunsul la nevoile victimelor violenței domestice și propune furnizarea de servicii integrate de calitate, adaptate profilului beneficiarelor, care abordează pluridisciplinar problematica violentei domestice si de gen. Activitățile proiectului inglobează măsuri specifice de asistență socială, educațională, consiliere pentru un număr de minim 40 de femei și copii ai acestora martori/victime ale violenței domestice din comunele din zona metropolitană a județului Iași, precum și femei sau fete victime ale violenței strămutate din Ucraina (serviciul Gloria), asistarea telefonică și online a 50 de persoane (Helena Helpline) și cresterea încrederii în sine și terapie pentru minim 60 de tinere afectate de abuz (atelierele Aurora).