Ce finanțăm

Domenii de acțiune

CULTURĂ: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

SPORT: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

Descarcă GHIDUL acum!

Informațiile de mai jos sunt prezentate pe scurt. Pentru detaliere, vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului, ce poate fi descărcat aici.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.

Cât este finanțarea?

Pentru granturile mici lansate în ianuarie 2020, valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 25.000 lei şi 50.000 lei.

Cât poate dura un proiect?

Pentru granturile mici lansate în ianuarie 2020, data limită de implementare a proiectelor este 30 iunie 2020.

CÂTE PROIECTE POT DEPUNE?

O organizaţie poate depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel de proiecte în calitate de solicitant sau partener și poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect pe perioada întregului Program.

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Pentru granturile mici lansate în ianuarie 2020 apelul este deschis în perioada 6 februarie (ora 9:00) – 7 februarie 2020 (ora 16:00).

După închiderea fiecărui apel urmează o perioadă de jurizare (evaluare) care durează aproximativ 1 lună, la final fiind anunțate propunerile selectate.

Proiectele câștigătoare vor fi contractate și vor putea începe în aproximativ 2 luni de la depunerea lor.