#CULTURĂ

#SPORT

#VIAȚĂSĂNĂTOASĂ

Despre PROGRAM

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile.

Lansare apel de proiecte

30 aprilie 2020

Depunere proiecte

06 aprilie (09:00) – 29 mai 2020 (16:00)

Jurizare și selecție

săptămânal, până la epuizarea fondurilor

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

începând de la finalul lunii aprilie 2020

Data limită până la care se pot implementa proiectele

31 decembrie 2020

Lansare apel de proiecte

01 iulie 2020

Depunere proiecte

21 iulie (09:00) – 23 iulie 2020 (16:00)

Jurizare și selecție

24 iulie – 18 septembrie 2020 (estimativ)

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

30 septembrie 2020 (estimativ)

Data limită până la care se pot implementa proiectele

31 martie 2021