SISTEM ONLINE DOCUMENTELE PROGRAMULUI Program pentru ONG-uri susținut de Kaufland #ÎNSTAREDEBINE SISTEM ONLINE DOCUMENTELE PROGRAMULUI Program pentru ONG-uri susținut de Kaufland #ÎNSTAREDEBINE SISTEM ONLINE DOCUMENTELE PROGRAMULUI Program pentru ONG-uri susținut de Kaufland #ÎNSTAREDEBINE

#CULTURĂ

#SPORT

#VIAȚĂSĂNĂTOASĂ

Despre PROGRAM

#ÎNSTAREDEBINE este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții grupurilor vulnerabile și a comunităților din care acestea fac parte, prin sprijinirea inițiativelor din domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă care au un impact pozitiv asupra acestora.

Lansare apel de proiecte

10 martie 2022

Depunere proiecte

în funcție de tipul de grant

în perioada
17 martie – 8 aprilie 2022

Evaluare proiecte

continuu, demarat imediat după fiecare sesiune de depunere, până la epuizarea fondurilor

Comunicare rezultate

începând din
23-24 martie 2022
(pentru granturi rapide)

și

la începutul lunii mai
(pentru granturile medii)

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

începutul lunii aprilie
(granturi rapide)

începutul lunii iunie
(granturi medii)

Data limită până la care se pot implementa proiectele

Maxim 4 luni de la
începerea proiectelor
(granturi rapide)

31 martie 2023
(granturi medii)

Lansare apel de proiecte

16 mai 2022

Depunere proiecte

8 iunie (ora 9:00) –
10 iunie (ora 16:00)

Evaluare proiecte

13 iunie – 21 iulie 2022

Comunicare rezultate

5 iulie – lista scurtă,
22 iulie – rezultate finale

Semnare contracte de finanțare cu ONG câștigătoare

începutul lunii septembrie 2022

Data limită până la care se pot implementa proiectele

31 martie 2023