În stare de bine

Apel de proiecte 1/2024 – Programul În Stare de Bine

Pentru al șaptelea an consecutiv, Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) continuă programul În Stare de Bine și anunță lansarea ediției 2024, pentru care alocă în total 1 milion de euro (5 milioane de lei) în finanțări nerambursabile. Fondurile vor fi direcționate către inițiative dedicate grupurilor și comunităților vulnerabile, dezvoltate în cele 3 direcții cheie ale programului: cultură, sport și viață sănătoasă.

Obiectivul programului este reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților comunitare în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă derulate cu și pentru grupuri sau comunități vulnerabile și prin acțiuni de dezvoltare organizațională pentru sectorul neguvernamental.

În 2024 structura programului de finanțare include 3 apeluri de proiecte cu caracteristici și alocări financiare diferite.

În cadrul acestei ediții a programului, pentru Apelurile 1 și 2 ne dorim să promovăm proiecte care au o abordare comunitară participativă. Acestea nu numai că vizează nevoile și provocările comunităților locale vulnerabile sau a grupurilor vulnerabile din cadrul acestora, dar și implică în mod activ și semnificativ membrii comunității în adresarea acelor nevoi/provocări.

În Stare de Bine se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații și Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică). În cadrul programului sunt eligibile proiecte în parteneriat cu alte organizații neguvernamentale. Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților și partenerilor se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Apelul 1/2024, detaliat în prezentul anunț, alocă un buget de 2.250.000 lei inițiativelor dezvoltate în cele 3 direcții cheie ale programului: cultură, sport și viață sănătoasă.

DOMENIILE DE ACȚIUNE:

  • Cultură: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități culturale; prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor sau creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate; valorificarea patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;
  • Sport: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități de educație fizică și sport, inclusiv evenimente sportive comunitare ce vizează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte; prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;
   Atenţie! Organizațiile care vor înscrie proiect în domeniul sport trebuie să aibă experiență în lucrul direct cu beneficiari din grupuri vulnerabile sau să includă în proiect parteneriat/colaborare cu alte organizații sau instituții publice care lucrează cu astfel de beneficiari;
  • Viață sănătoasă: proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc)

VALOAREA GRANTURILOR
Bugetul total al Apelului 1/2024 este de 2.250.000 lei.
Organizațiile vor putea solicita pentru propunerile lor de proiect o finanțare cuprinsă între 50.000 lei și 300.000 lei.

DURATA PROIECTELOR
Durata proiectelor în cadrul Apelului 1/2024 poate fi cuprinsă între minim 5 luni și maxim 10 luni, cu condiția ca durata implementării activităților să nu depășească data de 30 aprilie 2025. Perioada estimată de începere a proiectelor este începutul lunii iulie 2024.

CUM APLICI
În cadrul acestui Program, o organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant în primele două apeluri ale Programului. Pentru acest apel o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect.

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online, ce poate fi accesat AICI, în perioada 24 aprile 2024 (ora 9:00) – 26 aprilie 2024 (ora 16:00).
Mai multe detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

EVALUARE ȘI SELECȚIE

Procesul de evaluare a propunerilor de proiect include 2 componente principale:

  • Evaluarea aplicațiilor primite în baza unor criterii de selecție și selectarea unei liste scurt de proiecte;
  • Prezentarea proiectelor de către organizațiile selectate pe lista scurtă într-un eveniment de pitching, în cadrul căruia un comitet de selecție format din membri desemnați de Kaufland România și FDSC va selecta inițiativele ce vor primi finanțare

Mai multe detalii cu privire la procedura de evaluare și selecție sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

CONTACT
Poți adresa întrebări referitoare la acest apel de proiecte la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0742.200.894, persoană de contact: Laura Cireașă.
În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, poți adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic, la numărul 0757.579.176, persoană de contact: Sorin Coman.