Ce finanțăm

Domenii de acțiune Apel 2/2020

Cultură

proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

Sport

proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

Viață sănătoasă

proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc).

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Apelul 2/2020 este deschis în perioada 21 iulie 2020 (ora 9:00) – 23 iulie 2020 (ora 16:00).

Evaluarea propunerilor de proiecte din Apelul 2/2020 presupune două etape: verificarea conformității administrative și a eligibilității și evaluarea tehnico-financiară. Echipa de evaluare va selecta propunerile de proiect cu cel mai mare impact și își rezervă dreptul de a selecta toate, unele sau niciunele din proiectele primite.

Pentru Apelul 2/2020, proiectele câștigătoare vor fi contractate și vor putea începe implementarea în aproximativ 1 lună de la anunțarea propunerii spre finanțare a acestora.

Cât este finanțarea?

Pentru apelul 2/2020, valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 25.000 lei şi 235.000 lei. Bugetul total alocat acestui apel este de 2.244.500 lei la care se pot adăuga sumele rămase necontractate în cadrul Apelului 1/2020 („În Stare să ajut”).

Cât poate dura un proiect?

Pentru Apelul 2/2020 proiectele pot avea o durată maximă de 6 luni, cu data limită de implementare 31 martie 2021.

PENTRU CÂTE PROIECTE SE PRIMEȘTE FINANȚARE?

O organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant sau partener pe perioada întregului Program. Astfel, organizanizații care au primit finanțare în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut, nu vor mai putea primi finantare în cadrul Apelului 2.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.