Ce finanțăm

Domenii de acțiune

Cultură: proiecte care să stimuleze expunerea şi implicarea cetăţenilor de toate vârstele în activități culturale, creaţia culturală, sau care să contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană;

Sport: proiecte care să crească participarea membrilor comunităţii la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii;

Viață sănătoasă: proiecte care implică cetățeni de toate vârstele în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare sau activități educaționale, abordând tematici precum nutriție, exercițiu fizic, sănătate mintală, sănătatea relațiilor și comportament sexual și consum de substanțe (tutun, alcool, droguri etc).

Descarcă GHIDUL acum!

Informațiile de mai jos sunt prezentate pe scurt. Pentru detaliere, vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului, ce poate fi descărcat aici.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.

Cât este finanțarea?

Bugetul total al programului pentru anul 2018 este de 4.650.000 lei.
Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 235.000 lei. Co-finanțarea proiectelor nu este necesară.

Cât poate dura un proiect?

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 28 februarie 2019.

CÂTE PROIECTE POT DEPUNE?

Solicitanții pot depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel de proiecte și pot primi finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect pe perioada programului în anul 2018.

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Programul este deschis în perioada aprilie – octombrie 2018 și este alcătuit din 3 apeluri de proiecte lansate o dată la două luni (în lunile aprilie, iunie și august). Data deschiderii fiecărui apel este anunțată cu cel puțin două săptămâni înainte. Procedura de depunere a cererilor de finanțare este detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel.

După închiderea fiecărui apel urmează o perioadă de jurizare (evaluare) care durează aproximativ 1 lună, la final fiind anunțate propunerile selectate.

Proiectele câștigătoare vor fi contractate și vor putea începe în aproximativ 2 luni de la depunerea lor.