Ce finanțăm

Domenii de acțiune apeluri În Stare de Bine

Cultură

proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte în activități culturale sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau proiecte care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte în activități culturale sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau proiecte care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport

proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităților din care acestea fac parte în activități de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive comunitare sau proiecte care contribuie la prevenirea/combaterea situațiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;

Viață sănătoasă

proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică,.), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc)

Înscrierea pe platforma de finanțare a utilizatorilor și a propunerilor de proiect în cadrul programului În Stare de Bine se face accesând butonul alăturat. Propunerile de proiect pentru Apelul 2/2022 În Stare de Bine se pot înscrie în platforma online în perioada 8 iunie 2022 (ora 9:00) – 10 iunie 2022 (ora 16:00).