Ce finanțăm

Domenii de acțiune

CULTURĂ: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

SPORT: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

Descarcă GHIDUL acum!

Informațiile de mai jos sunt prezentate pe scurt. Pentru detaliere, vă rugăm să consultați Ghidul Solicitantului, ce poate fi descărcat aici.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.

Cât este finanțarea?

Bugetul total al programului pentru anul 2019 este de 4.455.000 lei.
Valoarea maximă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 235.000 lei. Co-finanțarea proiectelor nu este necesară.

Cât poate dura un proiect?

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își încheie implementarea activităților până la data de 29 februarie 2020.

CÂTE PROIECTE POT DEPUNE?

O organizaţie poate depune un singur proiect în cadrul fiecărui apel de proiecte în calitate de solicitant sau partener și poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect pe perioada întregului Program.

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Programul este deschis în perioada aprilie – septembrie 2019 și este alcătuit din 2 apeluri de proiecte lansate în aprilie și iunie. Data deschiderii fiecărui apel este anunțată cu cel puțin două săptămâni înainte. Procedura de depunere a cererilor de finanțare este detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel.

După închiderea fiecărui apel urmează o perioadă de jurizare (evaluare) care durează aproximativ 1 lună, la final fiind anunțate propunerile selectate.

Proiectele câștigătoare vor fi contractate și vor putea începe în aproximativ 2 luni de la depunerea lor.