Ce finanțăm

Domenii de acțiune Apel 2/2021

Cultură

proiecte care stimulează și facilitează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalități sociale prin produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport

proiecte care cresc participarea și facilitează expunerea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;

Viață sănătoasă

proiecte care vizează reducerea inegalităților sociale ale grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte, printr-o abordare integrată, împreună cu acestea, a mai multor aspecte ale vieții personale și sociale ale acestora, precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii de sănătate, educație pentru sănătate, condiții mai bune pentru o viață sănătoasă etc.), starea de sănătate mintală (acces la servicii, educație și conștientizare pentru sănătate mintală), sănătatea relațiilor (sprijin pentru creșterea încrederii pentru a avea relații eficiente cu cei din jur, sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții vătămătoare de locuit etc.), crearea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, igienă, combaterea consumului de substanțe, etc) și prevenția apariției situațiilor ce duc la inegalitate socială.

Care sunt etapele de depunere și selecție a proiectelor?

Apelul 2/2021 este deschis în perioada 23 iunie 2021 (ora 09:00) – 25 iunie 2021 (ora 16:00).

Evaluarea propunerilor de proiecte presupune trei etape: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnico-financiară și comitetul de selecție. Vor fi selectate  propunerile de proiect cele mai relevante pentru programul de finanțare și cu cel mai mare impact.

Un contract de finanțare va fi semnat între FDSC și organizațiile care au propus proiectele câștigătoare. Semnarea contractelor pentru proeictele câștigătoare din Apelul 2/2021 este estimată la începutul lunii septembrie 2021

Cât este finanțarea?

Pentru apelul 2/2021, valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 50.000 lei şi 240.000 lei. Bugetul total alocat acestui apel este de 2.435.000 lei la care se adaugă eventualele sume necontractate în Apelul 1/2021.

Cât poate dura un proiect?

Pentru Apelul 1/2021 proiectele pot avea o durată minimă de 3 luni și maximă de 6 luni, cu data limită de implementare 28 februarie 2022.

PENTRU CÂTE PROIECTE SE PRIMEȘTE FINANȚARE?

Organizațiile care au obținut finanțare pentru un proiect în cadrul Apelului 1 nu mai pot depune proiect în cadrul Apelului 2.

Cine poate aplica?

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale (asociații, fundații sau federații), fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România.