Ce finanțăm

Domeniu de acțiune apel 3

În stare să ajut

Inițiative de prevenire a consumului de droguri în rândul adolescenților din România, prin oferirea accesului acestora la informații, servicii și resurse specializate pentru a reduce riscurile asociate consumului de droguri în această grupă de vârstă și pentru a promova un stil de viață sănătos.

Înscrierea pe platforma de finanțare a utilizatorilor propunerilor de proiect în cadrul programului În Stare de Bine se face accesând butonul alăturat.

Pentru Apelul 3 – În Stare să Ajut înscrierea proiectelor în platforma online se va putea realiza între 01 noiembrie 2023 (ora 9:00) și 03 noiembrie 2023 (ora 16:00).

Domenii de acțiune apeluri În Stare de Bine (apel 1 / apel 2)

Cultură

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități culturale; prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalitate socială prin activități sau produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate; valorificarea patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea comunităților rurale și urbane în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;

Sport

Proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin: organizarea de activități de educație fizică și sport , inclusiv evenimente sportive comunitare ce vizează implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte; prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor prin activități sportive;

Viață sănătoasă

proiecte care facilitează implicarea grupurilor vulnerabile în activități care vizează reducerea inegalităților sociale prin abordarea mai multor aspecte ale vieții personale și sociale precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii medicale, educație pentru sănătate, terapii de specialitate pentru recuperare fizică,.), starea de sănătate mintală (acces la servicii de sănătate psihică, educație pentru sănătate și conștientizare provocărilor și problematicilor asociate sănătății mintale), sănătatea relațiilor (educație și sprijin pentru dezvoltarea relațiilor interpersonale eficiente, educație și sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții precare de locuire/muncă etc.), stimularea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, educație pentru igienă, combaterea consumului de substanțe, etc)

Documentele aferente primelor 2 apeluri lansate în cursul anului 2023 pot fi consultate:

  • AICI pentru Apelul 1/2023
  • AICI pentru Apelul 2/2023