În stare de bine

CREȘTEM ONG-URI #ÎNSTAREDEBINE, EDIȚIA 2021

Cea de-a 3-a ediție a Programului #CreștemONG-uri #ÎnStareDeBine, ediția 2021, va acorda suport ONG-urilor pregătite să pună accent pe dezvoltarea lor, astfel încât să fie (mai) eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care lucrează.

Invităm organizații ale societății civile care aderă la principiile și valorile programului În Stare de Bine să se implice într-un proces de capacitare organizațională de analiză, planificare și implementare de măsuri transformaționale, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de a adresa provocări existente și de a gestiona eficient schimbări și tendințe viitoare, în special în contextul pandemiei Covid-19 și a efectelor acesteia.


PILONI DE ACȚIUNE

Programul se derulează din perspectiva a 4 PILONI DE ACȚIUNE:

 1. Dezvoltare organizațională = dezvoltarea organizației din punct de vedere al managementului acesteia (i.e. strategie organizațională, proceduri eficiente de management, aspecte juridice și financiare, fundraising, managementul informației, structură organizațională, comunicare etc)
 2. Sănătate organizațională = dezvoltarea unei culturi de wellbeing pentru oamenii din organizație
 3. Învățare organizațională = dezvoltarea din punct de vedere tematic a organizației, pe subiecte de conținut și interes actuale, dincolo de management, în funcție de tipologia organizației și beneficiarii și comunitățile cu care aceasta lucrează
 4. Conectare organizațională = dezvoltarea capacității de networking a organizației, în special prin intermediul Comunității ONG-urilor #ÎnStareDeBine

ETAPELE PROCESULUI

Programul implică un proces de lungă durată care se va desfășura online și offline (în funcție de restricțiile cauzate de pandemie) în perioada noiembrie 2020 – august 2021 și va presupune următoarele ETAPE pentru organizațiile selectate:

 1. Analiză organizațională – vom realiza o analiză aprofundată a organizației din punct de vedere al dezvoltării acesteia și vom avea conversații online cu fiecare organizație în parte despre situația actuală și posibile provocări care interferează cu eficacitatea/eficiența activităților
 2. Planificarea acțiunilor de dezvoltare – vom realiza o planificare particularizată pentru fiecare organizație în parte, care să integreze diferite strategii și procese de transformare care duc spre acțiuni concrete de dezvoltare, planificare particularizată în funcție de analiza realizată și concluziile acesteia
 3. Intervenție, monitorizare și evaluare – pornind de la planificarea din etapa 2, vom derula activități pentru implementarea schimbărilor necesare în fiecare organizație, cu ajutorul a diferite persoane resursă și experți pe diferite tematici, iar progresul va fi monitorizat și calibrat constant. Astfel, organizațiile selectate vor participa la activități dedicate dezvoltării lor, precum webinarii online, lucru particularizat pe dimensiuni specifice de dezvoltare potrivit nevoilor fiecărei organizații, masterclass cu specialiști pe diferite arii tematice, întâlniri online de networking, inclusiv un eveniment online de tip ONGFest, sau eveniment offline de tip Laborator În Stare de Bine, unde participanții vor schimba bune practici, se vor inspira din activitățiile și metodologiile folosite de alte organizații și se vor conecta mai bine la sectorul societății civile din România și la Comunitatea ONG-urilor #ÎnStareDeBine.

*Organizarea fizică a Laboratorului În Stare de Bine va fi supusă restricțiilor cauzate de pandemia Covid-19.


Calendar estimativ ediția 2021
 • 23 octombrie – 6 noiembrie 2020: Apel deschis pentru înscriere
 • 10 noiembrie 2020: Rezultate selecție organizații
 • 10 noiembrie – 10 decembrie 2020: Realizare analiză organizațională și planificarea acțiunilor de dezvoltare
 • ianuarie – iulie 2021: Implementarea activităților de dezvoltare planificate, participare la webinarii, masterclass și întâlniri online de networking, inclusiv ONGFest online, monitorizarea și calibrarea intervenției
 • august 2021: Participare la evenimentul central de conectare al programului, Laboratorul În Stare de Bine

* Pentru organizațiile selectate există posibilitatea acordării de mini granturi de dezvoltare organizațională în regim de apel de selecție cu principiul „primul venit – primul servit”, granturi care vor presupune suport financiar pentru implementarea de soluții de dezvoltare la care organizațiile au lucrat și care vor fi implementate în perioada mai – august 2021.

* De asemenea, în luna august 2021 vom realiza evaluarea rezultatelor percepute de organizațiile participante la program, astfel încât să ne asigurăm continuitatea acțiunilor întreprinse și după terminarea programului.


TIPOLOGII DE ORGANIZAȚII

Pentru ediția 2021 a programului ne propunem să lucrăm cu cel puțin 2 TIPOLOGII DE ORGANIZAȚII, intervențiile pentru fiecare dintre acestea fiind particularizate în funcție de nevoile lor:

 • Organizații care nu au mai avut oportunitatea de a dezvolta un astfel de proces singure, sau care nu au mai trecut prin procese de dezvoltare ale organizației, dar sunt dispuse să își conștientizeze nevoile specifice de dezvoltare și să lucreze asumat pentru a le îmbunătăți;
 • Organizații care au mai trecut prin diverse procese de dezvoltare, au focus organizațional în această zonă și au nevoie de intervenții specifice pe anumite zone de interes precum comunicare, fundraising, aspecte financiare și juridice, planificare strategică, wellbeing.

Astfel, pentru acest apel căutăm să selectăm aproximativ 30 de organizații* în baza următoarelor CRITERII:

 • Organizații care sunt motivate și pregătite pentru un proces de transformare organizațională asumat la nivel organizațional
 • Organizații care înțeleg că activitatea de dezvoltare este ghidată și mentorată de către FDSC, dar aplicarea efectivă a acțiunilor planificate este doar responsabilitatea lor
 • Organizații care înțeleg că efectele pozitive ale acțiunilor de dezvoltare realizate sau începute în cadrul programului se vor vedea și imediat (dacă ne referim la activități punctuale), dar mai ales în timp, procesul de dezvoltare al organizației fiind unul de lungă durată
 • Organizații care sunt dispuse să participe activ în cadrul programului și care se pot angaja în acest proces pe termen mediu (noiembrie 2020 – august 2021).

LABORATORUL ÎN STARE DE BINE

Ediția 2021 a Laboratorului a avut loc între 14-20 august. Mai multe detalii despre eveniment, participanți și rezultatele sale sunt disponibile AICI.

Scopul evenimentului este de a lucra împreună cu un grup de oameni pasionați de lucru în societatea civilă și pentru schimbare socială pentru a experimenta diferite modalități de a duce lucrul în și pentru comunitățile lor la următorul nivel. Cei prezenți vor schimba bune practici, se vor inspira din activitățile și metodologiile folosite de alte organizații și își vor întări și înmulți conexiunile în interiorul sectorului societății civile din România.

Vom lucra cu 30 de persoane pentru a forma un grup:

 • Divers – oameni din generații diferite, din diferite regiuni ale țării și din diferite sectoare ale societății civile (ONG-uri, grupuri informale, companii sau instituții publice, freelanceri, antreprenori, artiști și nu numai), toți cu interes și practică în schimbare socială, indiferent de tematica pe care lucrează (drepturile omului, social, cultură, sport, tineret, etc)
 • Deschis – oameni care sunt inclusivi în practicile și abordările lor, preocupați de propriul proces de învățare și creștere, deschiși către colaborare, flexibili în a fi implicați într-un proces experiențial care necesită participare activă și dincolo de cele 7 zile petrecute împreună
 • Asumat – practicieni care lucrează conectați la comunitățile lor, care înțeleg rolul pe care îl au în aceste comunități dar și în ansamblul dezvoltării societății civile, care au gândire strategică și sistemică și pot duce mai departe experiența din cadrul evenimentului

La ce se pot aștepta participanții:

 • 7 zile de învățare accelerată, împachetate într-un design de eveniment participativ și colaborativ, care te invită să fii activ și să contribui la co-crearea procesului de învățare
 • Provocarea de a ieși din zona de confort și invitația de a experimenta diferite tehnici și metode de lucru atât la nivel individual/ personal dar și organizațional
 • Oameni resursă și practicieni din diferite zone și medii care vin cu diferite abordări care te pot ajuta să integrezi mai bine ansamblul lucrului împreună, sistemic, și să îți îmbunătățești activitatea din cadrul organizației tale
 • Program dinamic, care, chiar dacă va fi presărat cu momente de pauză, îți va solicita prezența și atenția 100%, pentru a avea o experiență completă

Detalii despre înscrieri și selecție AICI.


Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicare disponibil AICI până la data de 6 noiembrie 2020, pentru maxim 1 persoană/organizație.

Selecția organizațiilor care vor participa la ediția 2021 a programului se va realiza în urma completării corecte și complete a formularului de mai sus, precum și în baza motivației de participare și a disponibilității de a se implica activ și constant pe întreaga perioadă de desfășurare a programului.

Pentru mai multe întrebări, persoana de contact este Vlad Dumitrescu, coordonator program: vlad.dumitrescu@fdsc.ro.