În stare de bine

Cum (mai) știm să scriem proiecte?

Să știi să scrii proiecte este esențial în lumea ONG”, spune Vlad, trainer, facilitator și coordonator al programului #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine. „Este o abilitate de bază, cam ca aceea de a mânca. Sau de a merge”. Pentru ONG-uri, scrierea de proiecte pentru donatori instituționali este o modalitate mai eficientă de a strânge fondurile necesare organizației, față de fundraising-ul de la mediul privat sau donatori individuali. Efortul este mai mic, iar rezultatul, dacă este unul pozitiv, poate avea un impact mai mare, în funcție de anvergura proiectului.

Redactarea unei propuneri de finanțare nu este însă simplă, și nici nu se învață la școală. Deși teoria este disponibilă pe internet, practica și exercițiul sunt cele care fac diferența. Cu alte cuvinte, cu cât scrii mai multe proiecte și aplici la mai multe programe, cu atât mai multe șanse de finanțare există.

Primul curs de scriere de proiecte derulat în cadrul programului #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine s-a desfășurat online în luna septembrie și a avut 27 de cursanți de la organizații din toată țara, cu experiență limitată în scrierea de proiecte. Adresat ONG-urilor interesate să dezvolte proiecte logice și coerente, care vor să afle tips & tricks pentru scrierea de proiecte și să înțeleagă terminologia folosită în scrierea de proiecte, cursul s-a dovedit o investiție atât pentru organizațiile participante, cât și pentru programul În stare de bine. Proiecte mai bune, relevante și sustenabile își dorește orice finanțator, iar experiența celor 3 ani de derulare a programului a reliefat nevoia aproape generală de îmbunătățire a abilităților de scriere de proiecte pe care o au majoritatea organizațiilor interesate de program.

Cursul a cuprins două etape derulate pe parcursul a două săptămâni: participanții au parcurs individual un modul online și au dezvoltat propriile propuneri de proiecte, le-au trimis către trainer și au primit feedback particularizat pe ele, iar apoi a avut loc o întâlnire comună în care au discutat despre procesul de scriere a propunerii, au primit răspunsuri la întrebările specifice propunerilor lor și noi tips & tricks utile și importante pentru scrierea de proiecte.

Înscrierea mea la acest curs a fost o provocare, pentru că mi se părea aproape imposibil să pot dezvolta o cerere de finanțare. Acum sunt sigură că voi reuși”, spune unul dintre participanți în formularul de feedback ce a urmat cursului. Aspecte precum discuțiile concrete care au avut loc, lămuririle la obiect, feedback-ul pe proiecte reale, nu pe modele, exemplificarea mai multor tipuri de proiecte, trecerea în revistă a diverse surse de obținere a datelor pentru argumentarea unor anumite intervenții, structura de bază a dezvoltării unui proiect și metodologia asociată ei au fost menționate de participanți ca cele mai utile.

Totuși, deși inițial cursul s-a bucurat de un număr de nu mai puțin de 128 de organizații, doar doar 27 dintre acestea au trecut prin tot procesul și au finalizat prin dezvoltarea propriului lor proiect, pe care au primit feedback concret. Aceasta demonstrează pe de o parte nevoia și interesul masiv de dezvoltare a abilităților de scriere de proiecte în ONG-urile din întreaga țară, iar pe de altă parte disponibilitatea redusă de participare la un proces complex, care nu presupune doar 1-2 ore de training, urmate de o diplomă de participare.

Programul #CreștemONGuri #ÎnStareDeBine are o abordare complexă în ceea ce privește asistența acordată organizațiilor neguvernamentale, pe care le sprijină în dezvoltarea lor internă pentru a face față provocărilor existente și a gestiona eficient schimbări și tendințe viitoare, în special în contextul actual al pandemiei Covid-19. Organizațiile #înstaredebine sunt organizații care funcționează EFICIENT, CORECT și SUSTENABIL, iar direcțiile de lucru ale programului se completează într-un mix alcătuit din astfel de cursuri pe termen scurt și mediu, webinarii punctuale și consultanță tematică specifică (dezvoltare strategică, management de organizație, managementul voluntarilor, contabilitate și aspecte juridice și financiare, management de proiect, comunicare, marketing și PR, fundraising etc.). Programul a lucrat cu peste 60 de organizații în cele două runde de desfășurare de până acum, o a treia rundă fiind planificată pentru această toamnă (noiembrie).

Mai multe despre cursul online de scriere de proiecte ce a avut loc în luna septembrie 2020

Cei 27 de participanți au provenit de la organizații din toată țara (București, Baia Mare, Ceahlău, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Jimbolia, Sibiu, Suceava, Timișoara, Vaslui), care lucrează în domenii diverse de activitate (furnizare de servicii sociale, angajabilitate și antreprenoriat, mediu și ecologie, educație, formare profesională, cultură, sport etc.), cu multiple categorii de beneficiari (tineri, tineri LGBTQ, tineri proveniți din medii defavorizate, tineri instituționalizați, elevi, studenți, pacienți sau persoane cu probleme de sănătate, persoane cu dizabilități, profesori, copii cu cerinţe educaţionale speciale, vârstnici etc).

Subliniem câteva aspecte care pot fi de folos și altor organizații în procesul de redactare a propunerilor de proiecte pentru diverși donatori instituționali:

  • Problema lipsei datelor pentru justificarea problemei poate fi adresată, de exemplu, prin discuții cu grupul țintă afectat de problemă sau cu alte organizații care lucrează în comunitatea sau în domeniul respectiv (eventual studii sau cercetări deja realizate de aceste organizații) – Întrebați, ascultați, discutați. Nu vă sfiiți să dați telefoane și să vorbiți cu oamenii.
  • Cost eficiența proiectelor (în special existența unui număr mic de beneficiari direcți pe care îi țintește proiectul) poate fi rezolvată prin implicarea și altor beneficiari în proiect (grup principal de beneficiari direcți și grup secundar de beneficiari direcți) – Gândiți puțin mai larg, dincolo de cei pe care îi serviți în mod direct, curent.
  • Provocarea formulării sustenabilității proiectului poate fi rezolvată prin propunerea de activități clare și asumate, pe cât posibil fără costuri majore, care să păstreze efectele proiectului după terminarea finanțării – Continuați ce ați început, construiți pe ceea ce aveți deja, nu abandonați munca și eforturile voastre.
  • Construirea bugetului poate să fie problematică pentru persoanele care redactează cererea de finanțare, una dintre soluții (pe care o recomandăm foarte mult) fiind de a lucra la buget cu o persoană care se ocupă de partea financiară în organizație. Nu e nevoie de experți în bugete, e nevoie de oameni care știu activitățile și ce presupun ele și de oameni care știu formule, calcule și au gândire matematică. 2 perechi de ochi (tehnic + financiar) sunt întotdeauna mai bune decât una singură.

Modulul online „Scrierea unei propuneri de finanțare”, dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, oferă 40 de minute de conținut video construit în jurul unui exercițiu de completare a unei cereri obișnuite de finanțare. Acesta se adresează persoanelor și organizațiilor neguvernamentale cu experiență limitată în scrierea de proiecte, fiind mai degrabă un curs introductiv decât unul mediu sau avansat.

Programul În stare de bine se adresează tuturor asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care dezvoltă proiecte în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă și care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Acesta este este susținut de Kaufland România și implementat cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Valoarea totală a granturilor nerambursabile alocate anual în cadrul programului se ridică la 1 milion de euro.