În stare de bine

CREȘTEM ONG-URI #ÎNSTAREDEBINE, EDIȚIA 2019

Invităm organizațiile neguvernamentale legal înființate și care aderă la principiile și valorile programului În Stare de Bine să se înscrie într-un proces de evaluare organizațională, planificare și implementare de măsuri transformaționale cu scopul de a îmbunătăți capacitatea lor de a gestiona provocări existente și de a aborda eficient schimbări și tendințe viitoare. Pe scurt, ne dorim ca organizațiile #înstaredebine să fie organizații care funcţionează EFICIENT, CORECT şi SUSTENABIL.

Programul își propune să crească numărul de ONG-uri care pun accent pe dezvoltarea lor organizațională, pentru a fi eficiente în satisfacerea nevoilor reale ale beneficiarilor și comunităților în care își derulează activitățile.

Programul se va desfășura pe o perioadă de cel puțin 6 luni și va avea următoarele etape:

Etapa 1: Evaluare organizațională – vom identifica situația actuală a organizației și posibilele provocări care interferează cu eficacitatea/eficiența organizației și vom analiza cauzele care stau la baza acestora

Etapa 2: Planificare a acțiunilor transformaționale – vom începe un proces de planificare și punere în aplicare a diferite strategii de transformare care duc spre acțiuni concrete

Etapa 3: Intervenție – în baza planificării, cu sprijin din partea echipei În stare de bine și a Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, organizațiile vor implementa acțiunile propuse, iar progresul va fi monitorizat și calibrat.

Astfel, căutăm oameni și organizații dornici și pregătiți pentru un proces de transformare organizațională care sunt dispuși să participe activ la programul de dezvoltare organizațională și sunt motivați să aducă schimbări în organizație și se pot angaja la acest proces pe termen scurt și mediu.

Organizațiile interesate sunt invitate să completeze formularul de aplicație până la data de 10 mai 2019:

Înregistrările pentru acest eveniment au fost închise.

Selecția organizațiilor care vor intra în program se va realiza în urma completării corecte și complete a chestionarului, în baza motivației acestora de participare.

Programul va începe în a doua jumătate a lunii mai 2019. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați la vlad.dumitrescu@fdsc.ro.