În stare de bine

#iCARE – program de educație comunitară pentru sănătatea copiilor și familiilor din medii vulnerabile

Proiect derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Asociația Centrul Multimedia Teatru FiX

Pe parcursul a șase luni, 800 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, și 320 de părinți din 16 comunități rurale aparținând județelor Iași și Vaslui vor participa la un program de educație comunitară pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, bazat pe menținerea igienei corporale, prevenirea bolilor infecțioase și înțelegerea unor principii de bază privind alimentația.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rurală

Localități: 16 comunități vulnerabile din mediul rural și urban mic din județele Iași și Vaslui, cu precădere în orașul Tg. Frumos și comunele Belcești și Vlădeni, jud. Iași.

Buget proiect: 239,680.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2021

Despre proiect

Scopul proiectului “#iCARE – program de educație comunitară pentru sănătatea copiilor și familiilor din medii vulnerabile” este acela de a contribui la creșterea calității vieții copiilor și părinților din grupuri vulnerabile preponderent rurale, prin formarea, adoptarea și menținerea pe termen lung a unor comportamente și obiceiuri de viață sănătoase.

Pandemia a readus în prim-plan o problemă majoră cu care se confruntă mai bine de jumătate din populația României: lipsa cunoștințelor privind educația pentru sănătate, și, în special, a celor legate de ce presupune o igienă adecvată. Infrastructura rurală adesea precară reprezintă un alt factor ce împiedică asigurarea condițiilor minimale pentru igiena proprie și a locuinței. O mare parte dintre copiii care trăiesc în mediul rural folosesc, încă, mijloace rudimentare pentru igiena mâinilor și a corpului și mulți dintre ei nu au utilizat niciodată o baie dotată corespunzător. O igienă necorespunzătoare contribuie, însă, la răspândirea bolilor cu transmitere virală și bolilor infecțioase atât în rândul copiilor, cât și al adulților.

Proiectul #iCARE, derulat în perioada iulie – decembrie 2021 de către Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Centrul Multimedia Teatru Fix, va implica copiii și părinții din comunitățile rurale vizate în acțiuni de educație practică și învățare experiențială, utilizând metode nonformale (teatru forum), infrastructura inovativă (MicroDUȘ) și sesiuni de informare și dezbatere care să încurajeze adoptarea unor comportamente cât mai sănătoase.

Totodată, proiectul va stimula capacitarea comunităților locale, prin dezvoltarea unor strategii de prevenție și intervenție în rândul liderilor locali, pentru dezvoltarea și menținerea unui stil de viață sănătos în rândul grupurilor vulnerabile pe termen lung.