În stare de bine

Studiul „România 2017. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări”

Studiul „România 2017. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări” oferă informații și analize privind cadrul legal de funcționare a organizațiilor neguvernamentale, implicare civică și voluntariat, finanțarea activităților asociațiilor și fundațiilor, elemente ce țin de guvernanța internă și de organizare, relația cu statul și alte entități din sfera publică. Secțiuni dedicate pentru trei domenii de activitate importante pentru organizațiile neguvernamentale: social, civic și tineret.