În stare de bine

4 Senses

Proiect derulat de Asociația Avatar

Proiectul “4 Senses” urmărește facilitarea accesului la produse culturale din aria artelor spectacolului pentru 210 copii și tineri cu deficiențe de auz și vorbire și sprijinirea exprimării lor artistice prin implicarea acestora în ateliere de basketbeat, în realizarea unor campanii de stimulare a conștientizării cu privire la provocările cu care ei înșiși se confruntă în viețile lor de zi cu zi și prin facilitarea interacțiunii lor cu copii și tineri tipici, în cadrul unor reprezentații de teatru labirint.

Durată: 6 luni (15 septembrie 2021 – 14 martie 2022)

Aria de desfășurare: urbană

Localități: București, Buzău, jud. Buzău, Focșani, jud. Vrancea

Buget proiect: 175.453,00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2021

Despre proiect

Foarte multi tineri provenind din comunități defavorizate precum este cea a persoanelor hipoacuzice beneficiază de acces limitat la cultură și activități culturale sau mijloace creative de petrecere a timpului liber.

Timp de 6 luni, între septembrie 2021 și martie 2022, 210 copii și tineri cu deficiențe de auz sau vorbire din București, Buzău și Focșani vor fi implicați activ în ateliere de basketbeat menite să le dezvolte capacitățile de percepție și integrare a vibrațiilor în formă de ritmuri, în susținerea unui spectacol de basketbeat și a unui performance de teatru labirint și în implementarea unei campanii locale de conștientizare a stigmei care planează asupra copiilor și tinerilor cu deficiențe în general.

Prin participarea la activitățile proiectului, tinerii își vor îmbogăți cunoașterea senzorială, își vor dezvolta capacitatea de a percepe ritmul unor linii melodice și de a le reproduce prin perceperea vibrațiilor, își vor dezvolta stima de sine și abilitățile de comunicare și vor învăța prin metode inovative cum să îmbrace propriile trăiri în produse artistice.

La finalul proiectului, 30 dintre aceștia vor participa la o tabără de creație unde vor continua lucrul prin ateliere de desen și pictură și vizionare de filme și piese de teatru și vor avea ocazia să prezinte celorlalți participanți ce abilități artistice au dobândit în timpul derulării proiectului.