#cultura Tag

Proiect derulat de Asociația Concrete Rockers Proiectul „Flori de ghetou” își propune să integreze în comunitatea artistică de hip-hop locală 20 de tineri adolescenți aflați la intersecția mai multor tipuri de vulnerabilități, care trăiesc într-un centru de plasament din Cluj, prin implicarea directă a acestora în activități artistice axate pe muzică

Proiect derulat de Asociația Nord Proiectul „Atelierele Nordului” vizează implicarea a 150 de copii aflați în situații de risc în ateliere culturale din domeniile: arte vizuale, artele spectacolului, scriere creativă, patrimoniu și meșteșuguri și facilitarea dialogului dintre ei și reprezentanții organizațiilor civice și autorităților publice locale, prin invitarea a 3 dintre

Proiect derulat de Asociația Teatru Experimental Senzorial Proiectul derulează ateliere artistice de teatru, dans, muzică, arte vizuale și ceramică pentru 30 de copii vulnerabili din două centre de plasament din județul Timiș, pentru dezvoltarea expresivității și a potențialului creativ și creșterea nivelului de empatie și a încrederii pe care acești copii

Proiect derulat de Asociația Punctart Proiectul oferă șanse egale de dezvoltare copiilor provenind din grupuri vulnerabile, prin stimularea creativității și a imaginației acestora în cadrul unor ateliere interactive de lectură și prin derularea unui program educativ alternativ ce va putea fi adaptat și replicat ulterior în alte contexte similare. Durată: 5 ½

Proiect derulat de Asociația Forums Proiectul stimulează interesul pentru istorie locală și patrimoniu cultural local pentru copiii din grupuri vulnerabile, cu risc crescut de abandon școlar și expuși discriminării. Aceștia vor participa la ateliere de documentare a memoriei istorice a comunelor, ateliere de fotografie, de arhitectură și scenografie și ateliere meșteșugărești.

Proiect derulat de Asociația Trib'Art Pavilion Proiectul facilitează accesul copiilor și tinerilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate la educație muzicală modernă și revitalizează orele de muzică din ciclul gimnazial, stimulând interesul pentru cultură și dezvoltarea emoțională echilibrată a acestora. Durată: 5 ½ luni (octombrie 2020 – martie

Proiect derulat de Asociația Solidart Proiectul facilitează accesul la cultură pentru persoanele cu dizabilități, prin realizarea unei piese de teatru accesibilizate pentru persoane nevăzătoare și prin crearea și promovarea unui ghid de accesibilizare a unui spectacol pentru persoanele cu nevoi speciale. Durată: 4 luni (noiembrie 2020 – martie 2021) Aria de desfășurare: urban Localități:

Proiect derulat de Asociația Centrul Multimedia Teatru Fix School feat cool, proiect conceput sub forma unui spectacol-lectură, sprijină, încurajează și facilitează dialogul deschis despre bullying și violență în școală și sondează metode alternative de intervenție, încurajând colaborarea între factorii de decizie și comunitate. Spectacolul-lectură vorbește despre parcursul a trei traiectorii personale,

Proiect derulat de Asociaţia Littleimpro Pornind de la povești și experiențe personale, prin tehnica ficţionalizării și a teatrului de improvizație, peste 75 de preadolescente, adolescente și tinere provenind din medii defavorizate din Ploiești vor învăța, prin intermediul jocului, cum să gestioneze eșecul și teama de a greși. Școala de fete vine

Proiect derulat de Asociaţia Cultură’n Șură Proiectul Coeziune prin teatru îmbunătățește statutul elevului de etnie romă din cadrul Școlii Gimnaziale „Vasile Lucăcel” din Someș-Odorhei și reduce riscului de abandon școlar, prin derularea de ateliere de teatru, realizarea unui scurt-metraj care are la bază viziunea copiilor actori asupra acestei perioade pandemice, împreună