În stare de bine

AcCES prin sport

Proiect derulat de Asociația FDP-Protagoniști în educație

Proiectul „AcCES prin sport”, derulat în perioada iulie 2021 – februarie 2022, vizează conștientizarea importanței participării la activități fizice în viața de zi cu zi și prevenirea sedentarismului în dezvoltarea copiilor ca viitori adulți responsabili, prin implicarea a 115 copii cu cerințe educaționale speciale în activități sportive adaptate nevoilor lor.

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: urbană

Localități: București

Buget proiect: 172,893.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2021

Despre proiect

Scopul proiectului este promovarea sportului în rândul copiilor care provin din medii defavorizate, și creșterea participării copiilor cu CES/suspiciune de CES/risc de abandon școlar la activități sportive, prin dezvoltarea unui model de comunitate sportivă incluzivă.

Pornind de la experiența anterioară pe care Asociația FDP – Protagoniști în educație (FDP) o are prin implementarea programului Școala Socială Sportivă în cartiere marginalizate din București, al cărui scop este prevenirea abandonului școlar prin intermediul sportului, proiectul „AcCES prin sport” îți propune să promoveze egalitatea și accesul echitabil la servicii specializate în rândul copiilor din medii defavorizate, cu cerințe educaționale speciale, care sunt incluși în școlile de masă.

Având în vedere dificultatea pe care o întâmpină familiile acestor copii în a accesa servicii specifice nevoilor lor de învățare, proiectul va implica un număr de 115 copii cu nevoi speciale în activități de educație nonformală, utilizând ca metodă de incluziune fotbalul, dansul, kinetoterapia și atletismul. Activitățile socio-educaționale care vor fi derulate pe tot parcursul proiectului (vizite la muzee, teatru, cinema, ateliere educație non-formală, evenimente sportive restrânse, acces la consiliere și terapii individuale pentru reducerea efectelor pandemiei asupra copiilor și/sau părinților), vizează motivarea copiilor și tinerilor pentru continuarea parcursului educațional, dezvoltarea spiritului de echipă, identificarea unor modele la nivelul comunității și formarea unui grup de prieteni unde sportul și educația sunt prioritare.