Susținem inițiative de prevenție a consecințelor negative asociate consumului de droguri Susținut de: Program implementat de: Apel pentru ONG-uri și inițiative #ÎNSTAREDEBINE în rândul adolescenților
Data de începere a transmiterii cererii de finanţare:

 1 noiembrie 2023 (ora 9:00)

Apelul În Stare să Ajut este al treilea Apel al anului 2023 lansat în cadrul Programului În Stare de Bine. Acesta este menit să vizeze o tematică ce reprezintă o prioritate socială la nivelul anului curent în România.

Pentru această ediție,  Apelul În Stare să Ajut își propune să susțină inițiative de prevenție a consecințelor negative asociate consumului de droguri în rândul adolescenților.

Descriere APEL ÎN STARE SĂ AJUT 2023

Obiectivul specific al Apelului 3 – În Stare să Ajut este dezvoltarea și implementarea de inițiative de prevenire consecințelor negative asociate consumului de droguri în rândul adolescenților din România, prin oferirea accesului acestora la informații, servicii și resurse specializate pentru a reduce riscurile asociate consumului de droguri în această grupă de vârstă și pentru a promova un stil de viață sănătos.

Programul susține inițiative precum:

  • Activități de informare/ conștientizare îdespre riscurile consumului de droguri și pentru a stimula deprinderea unui stil de viață sănătos, fără comportamente de risc.
  • Activități de vizează combaterea bullying-ului stigmei și discriminării asociate consumului de droguri;
  • Activități de dezvoltare a rezilienței adolescenților în fața presiunilor sociale;
  • Consiliere și asistență psihologică și emoțională acordate tinerilor aflați în risc de consum;
  • Programe de formare și mentorat pentru cadre didactice în vederea abordării temelor privind consumul de droguri;
  • Grupuri de suport și sau safe space-uri în școală sau în afara acesteia, destinate adolescenților consumatori sau cu risc de consum;
  • Campanii media creative destinate adolescenților, pentru a stimula deprinderea unui stil de viață sănătos, fără comportamente de risc.
  • Activități ce vizează părinții sau aparținătorii legali: s pentru stimularea prevenției și combaterea efectelor negative asociate consumului de droguri;

Mai multe informații despre tipurile de activități eligibile găsiți în Ghidul Solicitantului.

Apelul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații,  Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică precum și Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret ). Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

Durata proiectelor

Durata minima a unui proiect este 3 luni iar durata maximă este de 5 luni.

Estimăm posibilitatea începerii proiectelor în data de 15 ianuarie 2024, cu dată limită de încheiere 15 iunie 2024.

1.050.000

Bugetul total al apelului (lei)

Apel 3 - În Stare să Ajut
30.000
Valoarea minimă (lei)/proiect
175.000
Valoarea maximă (lei)/proiect

Grupuri țintă și beneficiari

Acest apel se adresează în principal adolescenților cu vârsta între 12 și 18 ani, aflați în situații și în medii de risc în ceea ce privește consumul de substanțe.

Pe lângă grupul țintă vizat direct de program, cel al adolescenților, este permisă includerea altor grupuri țintă care au un impact direct asupra acestora. Astfel, se pot lua în considerare și alte categorii de beneficiari, cum ar fi părinții, cadrele didactice și membrii comunității extinse

Numărul minim de beneficiari pentru un proiect este de 20.

Colaborare / Parteneriat

Încurajăm colaborarea cu diverse entități (ONG-uri cu experiență și expertiză în domeniul prevenirii consumului de droguri sau a implementării de practici care urmăresc reducerea efectelor negative asupra sănătății și limitarea consecințelor sociale și economice ale consumului, instituții publice, mediul de afaceri local etc.).

Parteneriat oficial în cadrul proiectului poate fi însă realizat doar între două sau mai multe organizații neguvernamentale care respectă regulile de eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului.

Modalitatea de transmitere a propunerilor de proiect

O organizație nu poate înscrie mai mult de o propunere de proiect în calitate de Solicitant și poate primi finanțare în calitate de Solicitant sau partener pentru maxim o propunere de proiect.

Procedura de depunere constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online, ce poate fi accesat AICI. Mai multe detaliii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Perioada de înscriere a proiectelor

01 noiembrie 2023 (ora 09:00) - 03 noiembrie 2023 (ora 16:00)

Solicitanții pot adresa întrebări referitoare la acest Apel prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0742.200.894. Persoană de contact: Laura Cireașă.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, solicitanții pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0757.579.176. Persoana de contact: Sorin Coman.