În stare de bine

Alege libertatea!

#InStareSaAjut

Proiect derulat de Asociația A.S.M.E.A. Acțiuni Sociale Prin Metode Educative Active 

Scopul proiectului Alege libertatea! este creșterea gradul de conștientizare și implicare a adolescenților din Ocna Mureș, județul Alba, în activități de prevenirea consumului de droguri, în scopul reducerii factorilor de risc.

Durată proiect: 4 luni, 15.02.2024 – 15.06.2024

Aria de desfășurare: urban

Locație: orasul Ocna Mureș, Județul Alba

Buget proiect: 171,198.70 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 3/2023, #InStareSaAjut

Despre proiect

Proiectul Alege libertatea! propune un set de activități de informare a adolescenților și părinților, ateliere de socializare și consientizare cu privire la efectul drogurilor asupra sănătății și relațiilor sociale, ateliere de stimulare a creativității, toate având ca scop stimularea stimei de sine, responsabilizarea adolescenților, îmbunătățirea relațiilor cu familia și cu colegii de școală, în scopul reducerii riscului de consum de droguri.

Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 50 de adolescenți, cu vârsta între 12 și 18 ani, din Ocna Mureș, județul Alba, tineri care provin din medii defavorizate socio-economic, adolescenți cu lipsă de suport familial, cu probleme familiale, sau care au stimă de sine scăzută si rezistenţă scăzută la influenţa prietenilor și se află într-un anturaj cu risc. Pe lângă grupul țintă al adolescenților, beneficiari indirecți vor fi părinți, reprezentanți ai școlilor și comunității locale.

Metodele educative propuse sunt interactive și bazate pe educație experiențială. Obiectivele urmăresc dezvoltarea abilităţilor sociale – antrenarea adolescenţilor spre acele modele de relaţionare centrate pe valori sociale: respect, colaborare, ajutor etc, descoperirea talentelor și calităților lor ca o alternativă la izolare sau refugiu în anturaje în care se consumă substanțe interzise. Părinţii având cea mai mare influenţă asupra copiilor lor adolescenţi, în special în ce priveşte stilul de viaţă şi valorile, proiectul propune pentru părinți activități de informare astfel încât să înțeleagă că în orice circumstanță familială, e nevoie ca părinții să aibă o relație corectă cu proprii copii, să le câștige încrederea și să negocieze în același timp anumite limite.