În stare de bine

Centrul de Bine (SANO POP-UP Ferentari)

Proiect derulat de Asociația EasyEco

Durată: 5 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 235.000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Proiectul își propune dezvoltarea comportamentelor sanogenetice vizând prevenirea și reducerea consecințelor negative pentru sănătate, la nivelul populației rome și nerome din cartierul Ferentari.

REZUMAT

Cartierul bucureștean Ferentari se confruntă cu o serie de probleme legate de igienă, consum de droguri, maternitate adolescentină și boli cronice, context accentuat de lipsa educației, discriminarea pe motive economice și etnice (aici existând o numeroasă populație romă), somajul și neocuparea, precum și de lipsa măsurilor de intervenție din partea autorităților locale și centrale.

Nevoia identificată, pe care acest proiect își propune să o abordeze, este a unui orizont de dezvoltare a populației din Ferentari  într-o direcție sanogenetică, vizând prevenirea și reducerea consecințelor negative pentru sănătate a unor tipuri psihocomportamentale influențate de mediu (factori psihologici, sociali, economici și familiali). În acest sens, proiectul  își propune dezvoltarea comportamentelor sanogenetice la nivelul populației din cartierul Ferentari, prin dezvoltarea de programe și accesul la programe de educație pentru profilaxia bolilor infecțioase, a afecțiunilor somatice, pentru prevenția consumului de alcool și droguri și pentru psihoigienă a minim 360 de copii și tineri din Ferentari, precum și de profilaxie primară, secundară și terțiară în domeniul psihologiei sănătății a minim 50 de locuitori adulți din Ferentari.

Pentru realizarea obiectivelor sale, proiectul presupune înființarea unui centru de promovare a comportamentelor sanogenetice în cartierul Ferentari, de tip pop-up (temporar, cu potențial replicabil) – Centrul de Bine, care va găzdui activități tematice pe baza curiculelor dezvoltate, pentru elevi și tineri (Ora de Dirigenție și ateliere tematice lunare), precum și servicii de informare și consiliere în domeniul psihologiei sănătății pentru locuitorii adulți din Ferentari.