În stare de bine

Festivalul Egalității de Gen

Proiect derulat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen A.L.E.G.

Durată: 5 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: Sibiu

Buget proiect: 33.400 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Scopul principal este promovarea vieții sănătoase în rândul a aproximativ 1000 de tineri, prin conştientizare și educație de la egal la egal privind relațiile sănătoase, bazate pe egalitate de gen și respect reciproc. Proiectul contribuie la prevenirea primară a violenței între parteneri, prin deprinderea reacțiilor de descurajare a violenței  în comunitate, și la combaterea stereotipurilor care conduc la acceptarea violenței.

REZUMAT

Festivalul Egalității de Gen este o campanie de conștientizare realizată anual de tineri pentru alți tineri, prin care se încurajează schimbarea socială prin expunerea la diferite forme de educație. Scopul principal este promovarea vieții sănătoase în rândul a aproximativ 1000 de tineri (fete și băieți din Sibiu și localitățile din jur), prin conștientizare și educație privind relațiile sănătoase, bazate pe egalitate de gen și respect reciproc. Proiectul contribuie la prevenirea primară a violenței  între parteneri, prin intervenția la nivel de școală și comunitate, și la combaterea stereotipurilor despre femei și bărbați, care conduc la violență și discriminare sau sunt folosite pentru a le justifica.

Activitățile propuse sunt din sfera educației non-formale și a educației de la egal la egal (realizată de tineri pentru alți tineri, mărind șansele ca mesajele să fie acceptate): formarea tinerilor voluntari, derularea de către aceștia de sesiuni de informare pentru colegii lor, proiecții de film urmate de dezbateri, ateliere de teatru forum care stimulează implicarea spectatorilor în rezolvarea conflictului din piesă, concurs de meme-uri, atelier de Bibliotecă Vie. Intrarea la toate activitățile este gratuită, promovarea se face în școli, universități, în mediul online și prin mass-media, facilitând accesul unui număr cât mai mare de persoane, în special tineri.

Un rezultat principal al proiectului este formarea a aproximativ 30 de tineri voluntari pentru egalitate de gen și relații sănătoase, care vor putea să repete acțiuni similare și după finalizarea proiectului, în diverse contexte (de exemplu prin Consiliul Județean al Elevilor).

Așa cum afirmă reprezentantul unei companii care a cofinanțat festivalul în 2017, „festivalul este un pilon important în lupta împotriva violenței și cel mai mult apreciez faptul că ați ajuns la cea de-a 12-a ediție. Chiar acum, în jurul nostru sunt tineri în acțiune, iar acest aspect este foarte important: practic văd ce înseamnă egalitatea de gen”.