În stare de bine

Dreptul la o bătrânețe activă

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar

Proiectul ”Dreptul la o bătrânețe activă” vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice și oferă, timp de 6 luni, îngrijire specializată și asistență medicală la domiciliu pentru 100 de persoane vârstnice cu afecțiuni medicale cronice din orașul Bacău și acces la activități de socializare periodice, terapie ocupațională sub forma unor cluburi tematice, evenimente artistice și recuperare psiho-motorie în cadrul Centrului de zi Dr. Ștefan Ciobanu, pentru alte 70 de persoane vârstnice rămase singure.

Durată: 6 luni (15 septembrie 2021 – 14 martie 2022)

Aria de desfășurare: urbană

Localități: Bacău, jud. Bacău

Buget proiect: 239.800,00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2021

Despre proiect

Potrivit datelor furnizate de către Fundația pentru Sprijin Comunitar, populația vârstnică din România este în creștere. Dacă în prezent aceasta reprezintă aproximativ 15% din populația țării, în 2050 se estimează că un procent de 30% din populația tării va fi reprezentat de seniori. Dintre vârstnicii care trăiesc în România în prezent doar 1.7% beneficiază de servicii de îngrijire și, în același timp, 70% dintre unitățile administrativ-teritoriale din România nu au nicio evidență cu privire la persoane vârstnice vulnerabile, iar în 90% dintre acestea nu există niciun asistent social pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

“Dreptul la o bătrânețe activă este un proiect prin care ne propunem să venim în întâmpinarea nevoilor persoanelor vârstnice, dezvoltând un program integrat de servicii pentru o viață activă și sănătoasă dedicat lor. Pentru persoanele vârstnice, singurătatea și marginalizarea socială reprezintă cea mai grea boală, care generează, implicit, o scădere a calității vieții și atrage după sine multe alte probleme de sănătate”, spune Gabriela Achihăi, coordonatoarea proiectului.

În următoarele luni, proiectul își propune să îmbunătățească accesul a 170 de persoane vârstnice din municipiul Bacău, aflate în suferință, singure și lipsite de sprijin, la o viață activă și sănătoasă, prin oferirea unui pachet de servicii integrate sociale, medicale și de ingrijire, și, totodată, să aducă în atenția autorităților necesitatea dezvoltării și finanțării serviciilor de îngrijiri medico-sociale și a altor servicii destinate seniorilor orașului, care să le permită acestora să ducă o viață demnă.