În stare de bine

Eu și copilul meu. Viață sănătoasă pentru copiii cu autism

Proiect derulat de Asociația Autism Voice

Prin intermediul proiectului 200 de copii cu autism vor beneficia de ateliere de psihoterapie, ludoterapie și arte, care au scopul de a îmbunătăți starea de sănătate psihică, emoțională, cognitivă și socială a acestora; alți 200 de copii suspecți de autism vor avea acces la evaluări complexe de specialitate și planuri de intervenție la domiciliu.

Durată: 6 luni (octombrie 2020 – aprilie 2021)

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 231,900.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2020

Domeniu: viață sănătoasă

Despre proiect 

Scopul proiectului este îmbunătățirea sănătății mentale a 400 de copii cu autism sau suspecți de autism, prin ateliere individuale de psihoterapie, ludoterapie și arte, evaluări de specialitate și planuri de intervenție familială, și creșterea nivelului de conștientizare a fenomenului autismului în societate, prin diseminarea națională a primului volum de povestiri ilustrate cu și despre copii cu autism, „File de speranță”.

1 din 54 de copii este afectat de autism în prezent, și, conform datelor oficiale, există peste 30.000 de copii cu autism în România numai la nivel urban. Starea de urgență și izolare prin care a trecut recent societatea a dus la efecte grave în rândul copiilor cu autism din țară, mai ales în contextul în care serviciile sociale sau de alt tip, în afară de cele dedicate Covid-19, au fost oprite. Lipsa resurselor de recuperare (închiderea centrelor, cabinetelor de recuperare), cât și oprirea integrării (lipsa grădinițelor/școlilor, lipsa locurilor de joacă) a dus la creșterea gravă a comportamentelor agresive în rândul copiilor afectați, la creșterea gradului de frustrare și chiar la regres în parcursul recuperatoriu, specialiștii nemaifiind accesibili.

Prin intermediul proiectului „Eu și copilul meu. Viață sănătoasă pentru copiii cu autism”, 200 de copii cu autism înscriși în centrele de recuperare ale Asociației Autism Voice vor beneficia de ateliere de psihoterapie, ludoterapie și artă, care au scopul de a îmbunătăți starea de sănătate psihică, emoțională, cognitivă și socială a copiilor. Totodată, alți 200 de copii provenind din medii vulnerabile și suspecți a avea tulburări din spectrul autismului, de dezvoltare sau comportamentale, vor beneficia de evaluări complexe de specialitate, individuale și gratuite și de sprijin pentru familiile sau aparținătorii acestora în a începe un plan de intervenție la domiciliu sau în centrele de recuperare puse la dispoziție de asociație. La finalul proiectului, cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, va avea loc lansarea cărții „File de speranță”, primul volum cu povestiri din viața de zi cu zi a 30 de copii cu autism, emblematice pentru fenomenul autismului în România, ilustrate chiar de copii în cadrul atelierelor de arte, ce va fi diseminat atât în format tipărit, cât și ca ebook.