În stare de bine

Minte sănătoasă în corp sănătos

Proiect derulat de Asociația Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm și Evoluăm (AIDE)

Proiectul își propune să îmbunătățească starea de sănătate și calitatea vieții pentru copiii aflați în situații de risc, cu performanțe școlare slabe, aflați în plasament familial sau în familii monoparentale, cu nevoi educative speciale, cu părinți plecați la muncă în străinătate sau provenind din familii cu o situație materială precară din 5 comune ale județului Vâlcea, prin derularea de programe extrașcolare sportive și de consiliere nutrițională.

Durată: 5 ½ luni (octombrie 2020 – martie 2021)

Aria de desfășurare: rural

Localități: Pesceana, Crețeni, Amărăști, Prundeni, Glăvile (județul Vâlcea)

Buget proiect: 119,182.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2020

Domeniu: sport

Despre proiect 

Prin activitățile desfășurate de Asociația AIDE în parteneriat cu școlile rurale din județul Vâlcea, au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă copiii și tinerii din grupurile de risc abordate în cadrul proiectului: lipsa activităților extrașcolare și o informare deficitară în ceea ce privește nutriția echilibrată.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, în cadrul proiectului „Minte sănătoasă în corp sănătos” se vor înființa 5 cluburi de karate pentru 250 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani din cele 5 comune implicate, se vor organiza câte 2 ședințe de consiliere nutrițională pentru părinții beneficiari și câte o ședință de testare pentru stabilirea diagnosticului de obezitate a copiilor implicați în activități.

În plus, proiectul va cuprinde un eveniment public de fundraising și două întâlniri cu autoritățile locale pentru a găsi soluții în a continua desfășurarea cluburilor de karate în mod gratuit și după terminarea proiectului, și pentru extinderea lor în comunitățile învecinate.