În stare de bine

Sportul ne aduce împreună

Proiect derulat de Asociația Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Slobozia, Andrășești, Manasia (jud. Ialomița)

Buget proiect: 83.370 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: sport

SCOP

Crearea în comunitățile dezavantajate din județul Ialomiţa a unui mediu în care sportul este valorizat și practicat ca stil de viață.

REZUMAT

România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește practicarea sportului. Acest stil de viață are consecințe nu doar asupra sănătății, dar și asupra dezvoltării comunităților. Cele mai afectate comunități sunt cele dezavantajate. Nu e de mirare că în aceste comunități starea de sănătate este precară. În plus, există și o lipsă de solidaritate acută pentru rezolvarea problemelor comune ale comunității. În contrast, practicarea sportului de masă aduce beneficii nu doar din perspectiva fizică și psihică, dar și din punct de vedere al solidarității sociale. În cadrul acestui proiect, O Del Amenca are în vedere dezvoltarea spiritului de solidaritate și interacțiune socială între membrii comunităților dezavantajate, dar și între membrii comunităților și autoritățile locale, prin intermediul cărora să se pună bazele unor viitoare acțiuni comune de organizare comunitară sportive sau de altă natură. Astfel, se are în vedere, pe de o parte conştientizarea a 100 de părinţi din cele 3 localităţi (Slobozia – cartierul Bora, Manasia şi Andrăşeşti) privind rolul educativ al sportului, importanţa mişcării şi a sportului în menţinerea unei stări de sănătate bune şi clădirea personalităţii copiilor, iar pe de altă parte se are în vedere creşterea interesului a 400 de elevi pentru practicarea sportului, inclusiv educarea tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea regulată a exerciţiilor fizice, dezvoltării trăsăturilor pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fairplay într-o competiţie sportivă.