În stare de bine

SPORTRROM – Activități sportive pentru copiii din localitățile Cojasca și Iazu

Proiect derulat de Asociația FDP – Protagoniști în educație

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Iazu și Cojasca (com. Cojasca, jud. Dâmbovița)

Buget proiect: 176.748 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2

Domeniu: sport

SCOP

Scopul proiectului este promovarea sportului și a valorilor sportive (respect, educație, sănătate, egalitate, stimă de sine și autonomie) pentru creșterea armonioasă a 72 de copii din Cojasca și Iazu și implicarea comunității în evenimente sportive locale.

REZUMAT

Proiectul „SPORTRROM – Activități sportive pentru copiii din localitățile Cojasca și Iazu” este derulat de Asociația FDP – Protagoniști în educație în colaborare cu Primăria Cojasca și școlile gimnaziale, și vizează creșterea calității vieții pentru un număr de 72 de copii, majoritatea romi aflați în risc de abandon școlar din două școli din localitățile Cojasca și Iazu, prin promovarea de activități sportiv-educaționale, în perioada septembrie 2018 – februarie 2019.

Satele Cojasca și Iazu din județul Dâmbovița sunt localități care se confruntă cu populație majoritară de etnie romă, familii cu grad ridicat de sărăcie și atenție scăzută față de educație, sănătate, stil de viață sănătos, factori care mențin o rată masivă a abandonului școlar. Pornind de la experiența anterioară pe care Asociația FDP – Protagoniști în educație o are prin derularea programului Școala Socială Sportivă în București în cartiere marginalizate, program de educație prin sport care funcționează de patru ani cu sprijinul DGASPC-urilor de sector, proiectul prevede organizarea a două evenimente sportive în comunitate, antrenamente sportive săptămânale pentru 72 de beneficiari direcți, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani din clasele I – IV și V – VIII, din localitățile Cojasca și Iazu, trei antrenamente mixte părinți-copii și vizite socio-educative, pentru creșterea calității vieţii copiilor din comunitate, îmbunătățirea prezenței şcolare și creșterea interesului acestora față de educație.


Proiectul își propune de asemenea sensibilizarea și implicarea comunității locale și a familiilor în dezvoltarea personală prin sport a celor 72 de copii selectați și promovarea unui stil de viață sănătos la nivelul comunității.