În stare de bine

„Alo, sunt aici să te ajut!”

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar

Fundația de Sprijin Comunitar oferă unui număr de 150 de copii din 5 comunități din județul Bacău un program de asistență materială, psiho-socială și emoțională și îi monitorizează în vederea prevenirii abuzurilor fizice și emoționale, abandonului școlar, expunerii la îmbolnăvire. Copiii provin din familii extrem de sărace, numeroase, afectate de actuala criză.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Stănișești, Motoșeni, Dealu Morii, Podu Turcului (județul Bacău)

Buget proiect: 148.900 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut

SCOP

Proiectul urmărește asigurarea protecției sociale și prevenirea abandonului școlar, a problemelor psiho-emoționale și a infectării cu noul coronavirus pentru 150 de copii provenind din familii extrem de sărace din zona de est a județului Bacău, pe perioada închiderii centrelor educaționale în care aceștia își desfășurau activitățile educative extrașcolare. Se urmărește și păstrarea contactului permanent cu aceștia în vederea reintegrării cu succes în activitățile celor cinci centre, după reluarea acestora.

OBIECTIVE

  1. Oferirea de pachete de subzistență și seturi de materiale educative lunare în perioada crizei Covid-19 pentru un număr de 150 de copii aflați în situații sociale de risc maxim, inclusiv pentru familiile acestora, din cinci comunități rurale sărace, în vederea asigurării unui nivel minim de trai și continuarea activităților educative la domiciliu;
  2. Asigurarea unui serviciu telefonic zilnic de consiliere, asistență socială, suport emoțional, ajutor la teme și activități educative pentru copii, în vederea prevenirii problemelor emoționale, sociale sau de altă natură cauzate de restricțiile impuse de situația de criză;
  3. Realizarea igienizării complete a celor cinci centre de zi în cadrul cărora cei 150 de copii și alți aproape 250 ar urma să-și reia activitățile după ridicarea restricțiilor și încheierea epidemiei Covid-19.

REZUMAT

În contextul pandemiei Covid-19, centrele de zi deschise de Fundația de Sprijin Comunitar pentru copiii din 5 comunități rurale sărace din județul Bacău sunt închise de la începutul lunii martie. Pentru aproape 400 de copiii din cele 5 comunități, aceste centre reprezentau singurul loc în care își puteau face temele în condiții decente și sub supraveghere specializată, desfășurau activități extrașcolare non-formale, se puteau juca și bucura de copilărie. Închiderea centrelor înseamnă pentru aceștia a nu avea altă opțiune decât de a rămâne în casele mici, în care 5 – 8 membri ai familiei locuiesc într-un spațiu infim. În multe cazuri, rudele plecate în străinătate s-au întors din cauza pierderii locurilor de muncă, mărind numărul de locatari, totul în condiții lipsite de apă curentă, canalizare sau cele mai minime condiții de igienă. În plus părinții lor au pierdut posibilitatea de a obține venituri din muncă din cauza restricțiilor de deplasare și a crizei economice. Copiii devin în acest fel foarte vulnerabili în fața sărăciei, bolii, igienei precare, iar lipsa de acces la tehnologia modernă le face imposibilă continuarea studiilor de acasă.

Prin proiectul de față, Fundația de Sprijin Comunitar oferă unui număr de 150 de copii din cele cinci comunități, provenind din familii extrem de sărace, numeroase, afectate de actuala criză, un program de asistență materială, psiho-socială și emoțională, dar și monitorizarea copiilor în vederea prevenirii abuzurilor fizice și emoționale, abandonului școlar, expunerii la îmbolnăvire.

Cei 150 de copii și familiile lor vor primi pachete lunare de ajutoare constând în produse alimentare, de igienă personală și a casei și altele în funcție de nevoi, dar și kituri educative pentru ca cei mici să-și poată continua la domiciliu activitățile educative. Familiile și copiii au la dispoziție un număr de telefon la care trei specialiști le vor oferi consiliere, informare, suport emoțional, sprijin acordat copiilor în activitățile educaționale la domiciliu. În același timp, Fundația de Sprijin Comunitar se va ocupa de igienizarea și dezinfecția centrelor educaționale, pentru a le pregăti pentru primirea copiilor în momentul în care se vor ridica restricțiile privind activitățile organizate în interior.