În stare de bine

Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2020

 

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului 2 pentru propuneri de proiecte 2020, au fost selectate 14 propuneri pentru a fi finanțate. Acestea vor fi contractate doar dacă se constată că îndeplinesc condițiile de eligibilitate în urma analizei documentelor.

9 alte propuneri de proiecte se află pe pe lista de rezerve, ele vor primi finanțare în limita fondurilor existente.

 

PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE

 1. Asociația Punctart: Lumea lui Franklin – ateliere de lectură și creativitate
 2. Asociația Teatrul Experimental Senzorial: „Changing Perspective” – O abordare terapeutică prin artă participativă și expresie creativă
 3. Asociația Trib’Art: PAVILION – Lecții muzicale în clasă și acasă
 4. Asociația Solidart: Teatru accesibil tuturor
 5. Asociația Forums: Capsula de cultură
 6. Fundația Terre des hommes Elveția: Sport pentru copii și tineri privați de libertate
 7. Asociația AIDE Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm și Evoluăm: Minte sănătoasă în corp sănătos
 8. Asociația Prader Willi din România: Stil de viață sănătos pentru oameni rari
 9. Asociatia Start pentru Autism: Sănătate și schimbare pentru copii cu nevoi speciale
 10. Asociația Dăruiește Aripi: Tratamente la domiciliul copiilor cu boli grave din Dobrogea – Prima rețea de asistență integrată și suport de proximitate pe termen lung pentru copiii bolnavi de cancer
 11. Asociația Autism Voice: Eu si copilul meu – Viață sănătoasă pentru copiii cu autism
 12. Asociația M.A.M.E.: Factorii esențiali pentru o sănătate bună: alimentația și mișcarea
 13. Asociația „STEA”: Școala din gradină
 14. Asociația Noi pentru EI (NEI): Viața mea cu neurofibromatoză – Campanie de informare publică pe tema neurofibromatozei

 

REZERVE

 1. Asociația pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistență – Filiala Constanța: proiectul Îmbunătățirea calității vieții pacienților cu tuberculoză din județul Constanța prin acordarea de servicii complementare de suport. Alături de pacienții cu tuberculoză din județul Constanța!
 2. Asociația We All Matter: proiectul Părinte informat, copil sănătos!
 3. Asociația Congregația Slujitorii Carității – Opera Don Guanella: proiectul Creșterea calității vieții persoanelor fără adăpost
 4. Asociația Coolturală Nouă ne pasă!: proiectul Integrare socială prin graffitti și artă stradală
 5. Asociația Frilensar.ro: proiectul minoritar: majoritar
 6. Asociația Unu și Unu: proiectul Laptele, Iubire de mamă – Punct de colectare și conservare a laptelui de mamă în cadrul Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște
 7. Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România UCIMR: proiectul Prietenii ICon Arts Transilvania
 8. Asociația Clubul de Ciclism Oleacă de Bicicliști: proiectul ÎMPREUNĂ aducem BUCURIE pe 2 roți
 9. Asociația de Integrare și Dezvoltare Categoriilor Vulnerabile: proiectul Solidaritate – Phralipe

PROIECTE CARE AU INTRAT ÎN ETAPA EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE:
LISTA POATE FI DESCĂRCATĂ AICI.

Data de început pentru cererea de finanţare:               21-07-2020, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare*:                23-07-2020, 16:00

 

Descriere

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează ApeluL 2 pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

 

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile..

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: copii în situație de risc (sărăcie, abandon şcolar, delincvență juvenilă, cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate); copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copiilor; șomeri; persoane afectate de sărăcie, marginalizare; familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mult de doi copii); persoane cu dizabilităţi; persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen; vârstnici săraci sau fără sprijin familial; persoane fără adăpost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; imigranți, refugiați, azilanți aflați în situații de risc; persoane cu HIV/SIDA; persoane eliberate din detenție; persoane afectate de discriminare sau de discursul instigator la ură. Solicitanții se pot adresa și altor categorii de benefiiciari care nu au fost detaliate în prezentul ghid, atâta timp cât dovedesc contextul vulnerabilității acestora, în raport cu obiectivele Programului.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

 

DOMENIILE DE ACȚIUNE

 • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală saucare prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;
 • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii saucare, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
 • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).

 

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finanţare nerambursabilă din fonduri private în cadrul acestui Apel, este de 25.000 lei, iar valoarea maximă nu poate depăşi  235.000 lei.

Bugetul total al Programului pentru anul 2020 este de 4.489.000 lei. Din acesta, un procent de 50% (2.244.500 lei) va fi alocat pentru Apelul 2, la care se pot adăuga sumele rămase necontractate în urma Apelului 1. 

În cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse, cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

 

DURATA PROIECTELOR

Durata minimă a unui proiect este de 2 luni, iar durata maximă estimativă este de 6 luni pentru proiectele depuse în Apel 2. Estimăm posibilitatea începerii proiectelor din data de 15 septembrie 2020. Toate proiectele trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 31 martie 2021.

 

MODALITATEA DE APLICARE

În cadrul acestui Program, o organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant sau partener pe perioada întregului Program. Astfel, organizanizații care au primit finanțare în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut, nu vor mai putea primi finantare în cadrul Apelului 2.

Pentru Apelul 2/2020 o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant sau partener și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului Apel.

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL 2 DE PROPUNERI DE PROIECTE DIN 2020 ESTE ÎNTRE 21 iulie 2020, ORA 09:00 ȘI 23 iulie 2020, ORA 16:00.

Solicitanții pot adresa întrebări referitoare la acest Apel la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0742.200.894. Persoană de contact: Laura Cireașă.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, solicitanții pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0757.579.176.

 

DOCUMENTELE AFERENTE APELULUI 2 DIN 2019 PENTRU PROPUNERI DE PROIECT POT FI DESCĂRCATE DE MAI JOS: