În stare de bine

APEL DE PROIECTE ÎN STARE SĂ #AJUT 2020 PROGRAMUL “ÎN STARE DE BINE”

PROIECTE FINANȚATE ÎN CADRUL APELULUI ÎN STARE SĂ #AJUT 2020

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului În stare să #ajut 2020, au fost selectate 15 propuneri pentru a fi finanțate.

Proiectele finanțate sunt următoarele:

 1. Asociația Prematurilor: Sprijin pentru personalul medical și nou-născuții din maternități – echipamente de protecție și aparatură împotriva Covid-19
 2. Asociația pentru Promovarea Incluziunii Sociale: În stare de solidaritate
 3. Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară: Sprijin pentru Arad
 4. Asociația Liver Research Club (LIREC): SARS-CoV-2 ToolBox – Program suport pentru asistență medicală comunitară, respectiv, populația vulnerabilă deservită în contextul pandemiei SARS-CoV-2
 5. Asociația Merci Charity Boutique: Construirea capacității locale de producție a echipamentelor medicale: costume medicale de protecție pentru cadrele medicale, produse în România
 6. Asociația Reality Check: Împreună la nevoie pentru cei în nevoie
 7. Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS: Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iasi, pe durata stării de urgență
 8. Fundația HOSPICE Casa Speranței: PalHub – Centrul de asistență multidisciplinară pentru pacienți cu cancer
 9. Asociația Totul este posibil: Fondul de urgență pentru unitățile medicale din România
 10. Asociația Spital Sofia Sebeș: #AjutSpitalulSofia
 11. Fundația Inimă de Copil: Solidaritate versus Covid-19
 12. Fundația de Sprijin Comunitar: „Alo, sunt aici să te ajut!”
 13. Fundația Serviciilor Sociale Bethany: Împreună pentru comunități vulnerabile
 14. Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist: #ajut – Reconnect Austism
 15. Asociația Help Autism: Help Community – Fondul de ajutor pentru comunitate

 


PROIECTE CARE AU INTRAT ÎN ETAPA EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE:
LISTA POATE FI DESCĂRCATĂ AICI


Apel În stare să ajut 2020 –  Programul “În stare de bine”

 

Data de început pentru cererea de finanţare:    06-04-2019, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare*:     29-05-2019, 16:00

*în situația în care se epuizează fondurile disponibile, Apelul va fi închis mai devreme

 

Descriere

”În stare de bine” este un program adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Pentru anul 2020, Programul În stare de bine pune la dispoziție organizațiilor neguvernamentale 4.489.000 lei, pentru initiațive în domeniul cultură, sport și viață sănătoasă.

În contextul situației generate de pandemia Covid-19, Programul În stare de bine redirecționează 50% din bugetul programului pentru anul 2020 către Apelul ”În stare să ajut”.

Obiectivul specific al Apelului 1 – În stare să ajut este: Promovarea și/sau sprijinirea accesului egal și etic – în condițiile stării de urgență cauzate de pandemia COVID-19 și perioadei imediat următoare acesteia – la bunuri, servicii și informații pentru comunitățile sau grupurile aflate într-o categorie de vulnerabilitate.

Apelul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

 

Domeniul de acțiune

În cadrul acestui apel, Programul susține inițiative în domeniul viață sănătoasă, care răspund cel mai bine unor situații în derulare ce impun acțiune urgentă, imediată. Vor avea prioritate propunerile care demonstreaza ca pot avea rezultate cat mai rapid în economia proiectului.

Numărul minim de beneficiari pentru un proiect este de 20.

Exemple de inițiative/activități ce pot fi susținute în cadrul acestui Apel se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

 

Valoarea finanţărilor

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect în cadrul acestui Apel este de 25.000 lei, iar valoarea maximă recomandată este de 150.000 lei (în cazuri temeinic justificate valoarea maximă a bugetului poate atinge suma de 235.000 lei).

Bugetul total alocat pentru propunerile de proiecte din cadrul Apelului ”În stare să ajut” este de 2.244.500 de lei.

 

Durata proiectelor

Un proiect în cadrul Apelului ”În stare să ajut” poate avea o durată maximă de 6 luni, însă trebuie să își încheie implementarea activităților până la data de 31 decembrie 2020. Solicitantul trebuie să își dezvolte activitățile în așa fel încât să fie în măsură să înceapă proiectul într-un interval de maxim 14 zile de la data la care este anunțată propunerea spre finanțare a acestuia.

 

Modalitatea de aplicare

O organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului apel.

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a Anexei 2 – Bugetul proiectului). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Pentru acest Apel, procesul de depunere și evaluare va fi continuu, (realizat săptămânal), până la epuizarea bugetului alocat pentru acest Apel, dar nu mai târziu de 29 mai 2020.

 

Perioada de depunere a proiectelor pentru Apelul ”În stare să ajut” este 06 aprilie 2020 (ora 09:00) – 29 mai 2020* (ora 16:00).

 

* Ne rezervăm dreptul de a nu mai primi propuneri de proiecte în următoarele situații:

 • epuizarea bugetului disponibil prin semnarea de contracte de finanțare pentru propunerile de proiecte acceptate pe măsură ce sunt evaluate;
 • suma solicitată în proiectele contractate și/sau depuse și încă neevaluate depășește de 3 ori suma maximă alocată pentru acest Apel.

Solicitanții pot adresa întrebări referitoare la acest Apel prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0742.200.894. Persoană de contact: Laura Cireașă.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, solicitanții pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0757.579.176.

Documentele aferente Apelului ”În stare să ajut” 2020  pot fi descărcate de AICI.