În stare de bine

APEL 2 PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2021 PROGRAMUL „ÎN STARE DE BINE”

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului 2 pentru propuneri de proiecte 2021, au fost selectate 16 propuneri pentru a fi finanțate. Acestea vor fi contractate doar dacă se constată că îndeplinesc condițiile de eligibilitate în urma analizei documentelor.

7 alte propuneri de proiecte se află pe pe lista de rezerve, ele vor primi finanțare în limita fondurilor existente.

 

PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE

 

Asociația Învingem Autismul: Copiii cu autism duc comunitatea acolo unde nu a dus-o nimeni!

Asociația Artipic: Caravana de Artă Urbană

Fundația de Sprijin Comunitar: Dreptul la o bătrânețe activă

Asociația Cu Alte Cuvinte: Supereroii

Asociația Charcot Marie Tooth România: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor care suferă de boala Charcot Marie Tooth

Asociația STEA: EduSah – Empowerment și incluziune prin șah

Asociația Avatar: 4 SENSES

Fundația PARADA: Strada ca oportunitate

Asociația Comandanților de Navă din România: Seamen Kids

Asociația Club Sportiv Climb Again: Puternici împreună – incluziune și educație prin escaladă

Asociația Solidart – Teatrul Bașca: Dincolo de cuvinte – teatru și incluziune pentru copiii surzi

Fundația pentru copii Șansăla Viitor: Starea de bine este obiectivul meu – terapii pentru copiii cu dizabilități

Asociația Politeia: CRESSC: Creșterea Rezilienței prin Educație și Servicii pentru Sănătate în Comunitate

Fundația Regală Margareta a României: Cluburile Generații pentru viață sănătoasă

Asociația Centrul de Artă ALUNIȘ: Școala de Olărit de la Colți

Asociația SAMAS: CUTIA DE BINE – sprijin educativ și material pentru bebeluși, familii și comunități

 

REZERVE

 

Asociația Birth&Bulding Center: Copiii învață prin iubire

Asociația We All Matter: Informat, implicat, sănătos!

Asociația Centrul Cultural Clujean: România Remarcabilă – Patrimoniu cultural, povești de viață

Asociația Dobrogea de Patrimoniu: Muzeul cu Poveștile Rușilor Lipoveni

Asociația Toma Cozma: SPORT 2 GENERATIONS

Asociația RESET: Alături de tine – în stare de bine

Fundația AltArt pentru Artă Alternativă: Genealogii narative la Pata Rât / Cluj-Napoca

PROIECTE CARE AU INTRAT ÎN ETAPA EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE:
LISTA POATE FI DESCĂRCATĂ AICI.

 

Data de început pentru transmiterea cererii de finanțare: 23-06-2021, 09:00

Data de sfârșit pentru transmiterea cererii de finanțare: 25-06-2021, 16:00

 

DESCRIERE

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează Apelul 2 pentru propuneri de proiecte 2021 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viaţă Sănătoasă şi care se adresează cu grupurile vulnerabile și comunităților din care acestea fac parte.

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: copii în situație de risc (sărăcie, abandon şcolar, delincvență juvenilă, cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate); copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copiilor; șomeri; persoane afectate de sărăcie, marginalizare; familii vulnerabile (monoparentale, cu mai mult de doi copii etc.); persoane cu dizabilităţi; persoane care suferă de boli incurabile, de boli cronice sau afectate de boli profesionale; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen; vârstnici săraci sau fără sprijin familial; persoane fără adăpost; persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice; victime ale traficului de ființe umane; imigranți, refugiați, azilanți aflați în situații de risc; persoane cu HIV/SIDA; persoane eliberate din detenție; persoane afectate de discriminare sau de discursul instigator la ură (pe baza de etnie, gen, sex, orientare sexuală, naționalitate, religie etc.). Solicitanții se pot adresa și altor categorii de beneficiari care nu au fost detaliate în prezentul ghid, atât timp cât dovedesc contextul vulnerabilității acestora, în raport cu obiectivele Programului.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

 

DOMENIILE DE ACȚIUNE

  • Cultură: proiecte care stimulează și facilitează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la creșterea gradului de înțelegere a unor situații de inegalități sociale  prin produse culturale, implicând și grupurile vulnerabile vizate sau care valorifică patrimoniul cultural, inclusiv imaterial, pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul și împreună cu grupurile vulnerabile vizate;
  • Sport: proiecte care cresc participarea și facilitează expunerea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care vizează reducerea inegalităților sociale ale grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte, printr-o abordare integrată, împreună cu acestea, a mai multor aspecte ale vieții personale și sociale ale acestora, precum: starea de sănătate și integritate fizică (acces la servicii de sănătate, educație pentru sănătate, condiții mai bune pentru o viață sănătoasă etc.), starea de sănătate mintală (acces la servicii, educație și conștientizare pentru sănătate mintală), sănătatea relațiilor (sprijin pentru creșterea încrederii pentru a avea relații eficiente cu cei din jur, sprijin pentru recunoașterea și evitarea relațiilor abuzive, degradante, discriminatorii, reducerea unor factori de risc, precum condiții vătămătoare de locuit etc.), crearea și menținerea de obiceiuri sănătoase (nutriție adecvată, mișcare și sport, igienă, combaterea consumului de substanțe, etc) și prevenția apariției situațiilor ce duc la inegalitate socială.

O atenţie sporită va fi acordată proiectelor care implică în mod activ, participativ beneficiarii cărora li se adresează şi comunităţile din care aceştia fac parte în majoritatea activităţilor propuse.

Pentru anul 2021 organizațiile solicitante sunt încurajate să stimuleze participarea comunității locale în implementarea proiectelor, prin urmare recomandăm ca acestea să includă în proiect minim o activitate de informare și conștientizare (awareness) la nivel comunitar privind problematica tratată de proiect.

 

COLABORARE/PARTENERIAT

În cadrul proiectelor finanțate în Programul În Stare de Bine este încurajată colaborarea cu diverse entități (alte ONG-uri, instituții publice, mediul de afaceri local etc.) pentru a maximiza rezultatele și efectele proiectului propus.

Parteneriat oficial în cadrul proiectului poate fi însă realizat doar între două sau mai multe organizații neguvernamentale.

Organizație parteneră în proiect în contextul acestui program este considerată orice organizație care respectă regulile de eligibilitate, cu o contribuție relevantă în cadrul proiectului pentru atingerea rezultatelor acestuia sau în relație cu beneficiarii proiectului și care administrează o parte din bugetul proiectului.

 

VALOAREA FINANŢĂRII

Bugetul total al Programului pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei.

Din acesta, un procent de 50% (2.435.000 lei) va fi alocat pentru Apelul 2, la care se adaugă și eventualele sume rămase necontractate din Apelul 1.

Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect, numit în continuare finanţare nerambursabilă din fonduri private în cadrul acestui Apel, este de 50.000 lei, iar valoarea maximă nu poate depăşi  240.000 lei.

În cazul în care activităţile propuse prin proiect necesită costuri mai mari decât finanţarea solicitată, solicitantul poate să asigure diferenţa necesară printr-o contribuţie în numerar din alte surse (co-finanțare), cu condiţia ca aceasta să fie cel mult egală cu valoarea finanţării solicitate pentru proiect. Această contribuţie va fi detaliată în secţiunea corespunzătoare din Cererea de finanţare (precizând inclusiv sursele) şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

 

DURATA PROIECTELOR

Durata minimă a unui proiect înscris în carul Apelului 2/2021 este de 3 luni, iar durata maximă este de 6 luni.

Estimăm posibilitatea începerii proiectelor din data de 1 septembrie 2021. Toate proiectele trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 28 februarie 2022.

 

MODALITATEA DE APLICARE

În cadrul acestui Program, o organizaţie poate primi o finanţare nerambursabilă pentru un singur proiect în calitate de Solicitant sau partener pe perioada întregului Program.

Pentru Apelul 2/2021 o organizație nu poate depune mai mult de 1 propunere de proiect în calitate de solicitant sau partener și poate primi finanțare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului Apel. În cazul în care organizația are un proiect finanțat in cadurl Apelului 1/2021, aceasta nu va mai putea depune proiect în apelul 2.

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL21 DE PROPUNERI DE PROIECTE DIN 2021 ESTE ÎNTRE 23 IUNIE 2021, ORA 09:00 ȘI 25 IUNIE 2021, ORA 16:00.

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 0740.200.894. Persoană de contact: Laura Cireaşă.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, solicitanții pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la numărul 0757.579.176.

 

DOCUMENTELE AFERENTE APELULUI 2 DIN 2021 PENTRU PROPUNERI DE PROIECT POT FI DESCĂRCATE DE MAI JOS: