În stare de bine

Apel pentru granturi mici 2020 Programul “În stare de bine”

PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL APELULUI PENTRU GRANTURI MICI 2020

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Apelului pentru granturi mici 2020, au fost selectate 5 propuneri pentru a fi finanțate. Acestea vor fi contractate doar dacă se constată că îndeplinesc condițiile de eligibilitate în urma analizei documentelor.

3 alte propuneri de proiecte se află pe pe lista de rezerve, ele vor primi finanțare în limita fondurilor existente, iar acest lucru va fi anunțtat până la finalul lunii martie 2020.

 

Proiectele propuse spre finanțare sunt următoarele:

Asociația Centrul Multimedia Teatrul Fix: School feat cool

Asociația FDP Protagoniști în educație: Egalitate si echitate prin sport

Asociația Iele-Sânziene: Clubul fetelor

Asociația Littleimpro: Școala de fete

Asociația Reality Check: Împreună pentru sănătate la Castelu

 

Rezerve:

Asociația Pe Stop: Cu demnitate la țară

Asociația Cultură’n Șură: Coeziune prin teatru

Asociația Sword Nation: Sword Nation – Chitila

PROIECTE CARE AU INTRAT ÎN ETAPA EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE

LISTA POATE FI DESCĂRCATĂ AICI

APELUL DE GRANTURI MICI PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE 2020 PROGRAMUL „ÎN STARE DE BINE”

Data de început pentru cererea de finanţare: 06-02-2020, 09:00

Data de sfârşit pentru cererea de finanţare: 07-02-2020, 16:00

 

DESCRIERE

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează un Apel de granturi mici pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Acest Apel de granturi mici este destinat inițiativelor din domeniile Sport, Viață Sănătoasă sau Cultură care promovează egalitatea de șanse și susțin cu prioritate fete din grupuri vulnerabile.

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: persoane în situație de risc (afectate de sărăcie, marginalizare, abandon școlar, delincvență juvenilă, copii cu părinți aflați la muncă în străinătate, din familii monoparentale/ cu mai mult de doi copii), copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecție a copiilor; persoane cu dizabilități, care suferă de boli incurabile, de boli cronice; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Regulamentul de participare.

 

DOMENIILE DE ACȚIUNE

  • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).
  • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

 

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Bugetul total disponibil pentru finanțarea proiectelor este de 240.428,50 lei. La această sumă se pot adauga sumele rămase necheltuite în urma implementării proiectelor contractate în cadrul Apelului 1 și Apelului 2 de proiecte organizate în 2019.

Valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 25.000 lei şi 50.000 lei. Nu se solicită cofinanţare.

Contribuţia proprie nu este obligatorie. În formularul cererii de finanțare, solicitanții pot menționa și justifica și contribuție proprie în natură, dacă este cazul, însă aceasta nu va fi cuantificată şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

 

DURATA PROIECTELOR

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 30 iunie 2020. Data estimativă de începere a implementării proiectelor este 8 martie 2020.

 

MODALITATEA DE APLICARE

O organizație aplica și poate primi finanţare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului apel.

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Regulamentul de participare.

 

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL DE GRANTURI MICI PENTRU PROPUNERILE PROIECTE DIN 2020 ESTE ÎNTRE 06 FEBRUARIE 2020, ORA 09:00 ȘI 07 FEBRUARIE 2020, ORA 16:00.

 

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 021/310.01.81. Persoană de contact: Laura Cireaşă.

Întrebările care prezintă interes şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe website-ul programului, într-o secțiune dedicată.

În cazul întâmpinării unor dificultăţi legate de utilizarea sistemului online, solicitanţii pot adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic la 021/310.01.81, până la închiderea apelului.

 

Documentele aferente Apelului de Granturi Mici din 2020 pentru propuneri de proiect pot fi descărcate de mai jos: