În stare de bine

Privește-mă cu inima!

Proiect derulat de Fundația Inimă de Copil

Privește-mă cu inima! intervine în comunitățile școlare din județele Galați și Tulcea prin implicarea unui grup de 25 copii cu CES împreună cu comunităţile şcolare din care aceştia fac parte în activități educaționale și de informare, în vederea prevenirii marginalizării și discriminării pe criterii de dizabilitate.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: jud. Galați, jud. Tulcea

Buget proiect: 163,330.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Proiectul urmărește promovarea unui stil de viață sănătos prin implicarea unui grup de 25 copii cu CES împreună cu comunitățile școlare din care aceștia fac parte (aproximativ 500 copii, 25 cadre didactice, 25 părinți) în activități educaționale și de informare, în vederea prevenirii marginalizării și discriminării pe criterii de dizabilitate, crescând capacitatea de empatie și conștientizare la nivelul comunității.

OBIECTIVE

  1. Creșterea capacității de empatie și a gradului de conștientizare a nevoilor și drepturilor copiilor cu CES la nivelul comunității prin acțiuni adresate unui număr de aproximativ 500 copii din 25 de clase din școli sau grădinițe;
  2. Dezvoltarea de emoții pozitive, de acceptare socială și apartenența la un grup social pentru 25 de copii cu CES;
  3. Creșterea sustenabilității organizației.

REZUMAT

“Singurul handicap în viață este o atitudine nepotrivită” spunea Scott Hamilton. Suntem de părere că fiecare copil cu dizabilitate trebuie să fie privit dincolo de dizabilitatea sa, trebuie să i se asigure posibilitatea exercitării drepturilor și libertăților fundamentale în condiții de deplină egalitate cu celelalte categorii de persoane.

Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale –-CES- în educația de masă din România reprezintă una dintre problemele majore cu care ne confruntăm. Nu de puține ori această categorie vulnerabilă este supusă discriminării, de cele mai multe ori fiind subestimată cu privire la performanțele pe care ar putea să le atingă. Copilul cu astfel de probleme va întâmpina dificultăți în stabilirea unor relații interpersonale, tocmai de aceea părinții și cadrele didactice vor avea rolul cel mai important în prevenirea acestui lucru. Integrarea socială a copiilor cu CES devine cu atât mai facilă cu cât este încurajată empatizarea și interacțiunea directă cu acești copii și familiile lor și cu cât drepturile acestora sunt cunoscute și respectate de către comunitatea din care fac parte.

Barierele și impedimentele pe care copiii cu CES le întâlnesc în accesul lor la educaţie sunt tot mai des resimțite de către aceștia, mai ales pentru că trăim într-o societate ce manifestă vizibil o serie de atitudini de separare şi segregare. Integrarea socială a acestor copii a căpătat de altfel o importanţă aparte.

Nevoia de integrare școlară și socială pentru copiii cu CES, dificultățile întâmpinate de copii, părinți, cadre didactice au fost sesizate constant de personalul Centrului de recuperare al Fundației Inima de copil în cei 9 ani de existența ai centrului.

Prin intermediul activităților educaționale și de informare care vor avea loc în cadrul proiectului, dorim să prevenim marginalizarea și discriminarea pe criterii de dizabilitate, crescând astfel capacitatea de empatie și conștientizare la nivelul comunității. pRProiectul își propune astfel: 2 sesiuni e instruire a cadrelor didactice cu privire la dificultățile de integrare a copiilor cu CES în comunitatea școlară; 25 de activități de educație incluzivă pentru colegii de clasă ai copiilor cu CES; 3 grupuri de suport pentru parinții copiilor care se confruntă cu fenomenul discriminării pe criterii de dizabilitate; 4 activități socializare a copiilor din comunitate; un flashmb organizat de ziua persoanelor cu dizabilități.