În stare de bine

Caravana Dreptului La Sănătate Pentru Femei Din Comunități Vulnerabile

Proiect derulat de Asociaţia Juriștilor Romi Romajust

Caravana Dreptului La Sănătate Pentru Femei Din Comunități Vulnerabile facilitează accesul la servicii de sănătate femeilor rome, prin organizarea de caravane și incubatoare juridice. Bârcea, Valea Seacă/ Sascut, Focșani, Slobozia Bradului, Tâmboești, Fetești, Slobozia și Constanța sunt comunitățile în care proiectul asigură campanii de informare și conștientizare prin consiliere juridică, prin facilitarea accesului la medicina de familie și la asigurarea de sănătate.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: național

Localități: Bârcea (jud. Galați), Valea Seacă/ Sascut (jud. Bacău), Focșani, Slobozia Bradului și Tâmboești (jud. Vrancea), Fetești și Slobozia (jud. Ialomița), Constanța (jud. Constanța)

Buget proiect: 230,000.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: viață sănătoasă

SCOP

Proiectul oferă femeilor rome acces la serviciile de sănătate prin caravana și incubatoarele juridice. Le împuternicește pe acestea să poată accesa sistemul de sănătate, deoarece lipsa accesului la serviciile de sănătate este o problema care poate fi adresată prin facilitarea accesului la informație. Peste 5600 de beneficiari direcți și indirecți vor putea accesa serviciile de sănătate pe termen lung.

OBIECTIVE

  1. Creșterea gradului de informare și conștientizare a 1200 persoane de etnie roma asupra dreptului la sănătate;
  2. Furnizarea de servicii juridice pentru 120 de femei în 6 comunități în 6 luni privind dreptul la sănătate și servicii;
  3. Dezvoltarea a 5 incubatoare juridice în 5 centre universitare cu 50 de membri.

REZUMAT

Starea de sănătate a populației rome este sub nivelul oricărei populații din Europa. Accesul la serviciile de sănătate este îngrădit de mai mulți factori cum ar fi lipsa informației, infrastructurii medicale, discriminarea, analfabetismul, migrația, locuirea inadecvată, lipsa asigurărilor de sănătate etc.

Există politici publice care își propun să îmbunătățească starea de sănătate a populației de etnie romă dar acestea nu sunt asumate și bugetate la nivel local. Cea mai mare problema este cea accesului la serviciile de sănătate condiționate de asigurarea de sănătate. Majoritatea are asigurarea de sănătate ca efect al legii 416 (ajutorul social). Dacă ne gândim că în ultimul timp condițiile de a beneficia de ajutor social s-au schimbat atunci putem spune că mulți dintre ei au rămas în afară sistemului de sănătate publică. 65% nu au medic de familie deoarece nu sunt primiți fără asigurare medicală. 35% sunt bolnavi cronici, dar nu sunt beneficiari ai programelor naționale din lipsă de informație.

Proiectul își propune să acopere aceste lacune prin campanii de informare și conștientizare, prin consiliere juridică, prin facilitarea accesului la medicină de familie și asigurări de sănătate. Comunitățile unde acționăm sunt comunități pe care le cunoaștem deoarece am mai derulat aici activități în trecut. Proiectul își propune ca la nivel local să mențină grupurile de acțiune locală dezvoltate în proiectele trecute iar acestea să fie un factor sustenabil de înlesnire a accesului la serviciile de sănătate.

Activitățile se adresează femeilor de etnie roma deoarece acestea sunt cele mai expuse și vulnerabile. Căsătoriile timpurii, violența domestică, lipsa medicului de familie, lipsa mediatorului sanitar conduc la discriminarea femeilor rome când vine vorba de acces egal la sevicii de sănătate. Proiectul abordează problema juridic și legislativ, împuternicind în acest fel femeile pe termen lung. Comunitățile în care proiectul va acționa vor putea înțelege diferența între drepturi și obligații când vine vorba de sănătate.