În stare de bine

Sport 4 Girls Sport 4 All

Proiect derulat de Asociaţia FDP – Protagoniști în educație

Sport 4 Girls Sport 4 All se derulează în Bucuresti, în cadrul școlilor 55 și Mexic din sectorul 3 și în cadrul Școlii 153 din sectorul 6. Este un proiect care vizează comunitățile marginalizate și care contribuie la creșterea numărului de fete ce participă la activități sportive. De asemenea, proiectul urmărește și dezvoltarea unui model de comunitate sportivă pentru 65 de copii din medii vulnerabile.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 186,828.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 2/2019

Domeniu: sport

SCOP

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea participării fetelor din comunitățile marginalizate la activități sportive, la dezvoltarea unui model de comunitate sportivă pentru un număr de  65 de copii din medii vulnerabile și promovarea sportului în comunitatea locală.

OBIECTIVE

  1. Creșterea accesului și participării fetelor la educație (sportivă și nonformală) prin dezvoltarea de activități sportive în cadrul Școlii Sociale Sportive a FDP București pentru 65 de copii la risc de excluziune socială;
  2. Promovarea sportului și a comportamentelor asociate obiectivelor sportive și valorilor metodologiei Școlii Sociale Sportive (spiritul de echipă, egalitatea, respectul, motivația, stima de sine, autonomia, responsabilitatea, toleranța și sănătatea) în rândul a 500 copii/ adulți în sectorul 3/ sectorul 6 din București;
  3. Dezvoltarea capacității organizaționale pentru planificare strategică și implicarea beneficiarilor în planificarea/ organizarea și evaluarea activităților/ proiectelor.

REZUMAT

Un studiu realizat în 2011 de FDP arată că principalele probleme care duc la abandon școlar au legatură mai puțin cu performanța actului educativ și cu sistemul școlar, ci mai degrabă cu familia și atitudinea acesteia față de școală, dar și cu anturajul nefavorabil în care cresc copiii.

Proiectul Sport 4 Girls Sport 4 All se adresează fetelor/ copiilor proveniți din medii sociale defavorizate, din comunități afate la marginea orașului București, în cartierele Giulești Sârbi și Faur Republica. Sunt copii care provin din familii cu nivel de educație scăzut, cu situație financiară precară, în care nu de puține ori mama este unicul susținător al copilului aflat în dificultate, preocuparea familiei fiind bazată pe obținerea resurselor de supraviețuire și nu pe educația copiilor, menținerea stării de sănătate a acestora sau oferirea de oportunități de petrecere a timpului liber. Aceste familii sunt tributare unor mentalități învechite, stereotipe, motiv pentru care majoritatea fetelor ajută la creșterea fraților mai mici și în gospodărie, având din această cauză multe absențe sau chiar abandonând școala.

Astfel, proiectul adresează prin modelul sportiv dezvoltat de Școala Socială Sportivă, program inițiat de FDP în urmă cu 6 ani, problematica abandonului școlar nu doar în ceea ce îi privește pe copii, dar și referitor la modul de raportare al părinților la acest fenomen. Ne propunem aducerea unui element de noutate în cadrul Școlii Sociale Sportive – încurajarea participării fetelor la activități sportive, ca mijloc de dezvoltare a deprinderilor de viață: cultivarea igienei personale, formarea calităților care privesc personalitatea și caracterul, stimularea activității intelectuale și adaptarea la cerințele mediului social.

Sportul joacă un rol important în ceea ce privește incluziunea copiilor ce dispun de condiții materiale reduse, promovând coeziunea socială, dezvoltarea personală, eliminarea stereotipurilor și respectarea diversității.