În stare de bine

Egalitate și echitate prin sport

Proiect derulat de Asociaţia FDP Protagoniști în educație

Prin proiectul Egalitate și echitate prin sport, Asociația FDP Protagoniști în educație lucrează cu cei peste 70 de copii înscriși la Școala Socială Sportivă (copii proveniți din medii dezavantajate, cu risc de abandon școlar, sau copii din centre de zi. Aceasta promovează sportul în rândul copiilor, diminuează atitudinile discriminatorii în rândul acestora și menține fetele în activități sportive. Prin sport, copiii învață ușor conceptele de egalitate și echitate.

Durată: 3 luni

Aria de desfășurare: urban

Localități: București

Buget proiect: 50,000 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului pentru granturi mici 2020

SCOP

Promovarea sportului în rândul copiilor, menținerea fetelor în activități sportive și diminuarea atitudinilor discriminatorii prin promovarea egalității și echității prin sport în rândul celor 70 copii înscriși la Școala Socială Sportivă București, dar și promovarea incluziunii copiilor aparținând diferitelor grupuri vulnerabile prin promovarea egalității și echității prin sport în mediul online.

OBIECTIVE

  1. Menținerea accesului și participării fetelor la educație sportivă și nonformală, prin dezvoltarea de activități sportive în cadrul Școlii Sociale Sportive a FDP București pentru 70 de copii la risc de excluziune socială;
  2. Promovarea sportului și combaterea discriminării copiilor aparținând diferitelor grupuri vulnerabile, prin promovarea nonformală a conceptelor de egalitate și echitate prin sport în rândul a cel puțin 280 persoane din comunitate, prin intermediul provocărilor online.

REZUMAT

Egalitate și echitate prin sport își propune:

– Menținerea celor 22 fete înscrise în program în activități sportive până la finalul anului școlar, prin promovarea conceptelor de egalitate și echitate în sport în rândul copiilor înscriși la Școala Socială Sportivă. Prin sport, copiii învață ușor conceptul de egalitate și de echitate. Fiecare copil este unic, diferit, indiferent de proveniență și caracteristici personale. Diversitatea poate deveni o resursă pentru colegi, cu condiția ca el să fie susținut/încurajat de colegi;

– Continuarea derulării de activități sportive (fotbal, handbal, dans) prin intermediul activităților online pentru 70 copii, copii la risc de excluziune școlară, înscriși la Şcoala Socială Sportivă în perioada septembrie- octombrie 2019;

– Acces la evaluare și kinetoterapie în cadrul spațiului amenajat la sediul FDP pentru 13 copii din program diagnosticați cu diferite probleme de sănătate (diabet, obezitate etc.) sau copii cu cerințe educaționale speciale;

– Susținerea incluziunii copiilor din Școala Socială Sportivă (copii proveniți din medii dezavantajate/cu risc de abandon școlar sau copii din centre de zi) prin promovarea conceptelor de egalitate și echitate în sport în mediul online, astfel încât cel puțin 280 persoane din familiile de proveniență ale copiilor, colegi ai acestora, să afle aceste informații.