În stare de bine

Emoții, culoare, senzații, echilibru și ”ubuntu” pentru copiii cu dizabilități

Proiect derulat de Fundația Inimă de Copil, în parteneriat cu Asociația Bună Ziua Copii din România

Timp de 8 luni, în perioada iulie 2021 – februarie 2022, 50 de copii cu dizabilități din județele Galați și Vaslui și 50 de părinți/aparținători ai acestora vor participa la terapii specifice de recuperare (cognitiv-comportamentală, logopedică, multi-senzorială, terapie ocupațională/ludoterapie) menite să acopere nevoile de sprijin emoțional și să sprijine integrarea socială a acestora.

Durată: 8 luni

Aria de desfășurare: urbană

Localități: jud. Galați și Vaslui

Buget proiect: 240,000.00 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2021

Despre proiect

Scopul proiectului este diminuarea inegalităților sociale și facilitarea accesului la o viață sănătoasă pentru 50 de copii cu dizabilități din județele Galați și Vaslui, prin implicarea acestora în activități de recuperare specifice și consolidarea rețelei lor de suport social.

Calitatea vieții noastre și o viață sănătoasă se traduc nu doar prin sănătatea fizică, ci și prin cea emoțională, prin calitatea relațiilor noastre cu cei din jur și prin accesul la servicii de sănătate și recuperare atunci când avem nevoie.

În cadrul proiectului Emoții, culoare, senzații, echilibru și ”ubuntu” pentru copiii cu dizabilități, cele două organizații partenere, Fundația Inimă de Copil și Asociația Bună Ziua Copii din România vor asigura accesul unui număr de 50 de copiii cu CES la terapii specifice de recuperare, interacțiuni terapeutice în grupuri mici, activități ghidate terapeutic copil-copil, copil-părinte, părinte-părinte, pentru a le oferi ocazia de a experimenta, de a atinge un echilibru în relația cu propriile emoții și de a construi relații de susținere în propriile familii.

Totodată, în cadrul proiectului va fi realizată și o broșură informativă, într-un limbaj accesibil, care să-i ajute pe părinții și aparținătorii copiilor cu nevoi speciale să identifice din timp acele ”red flags” care ar putea indica întârzieri în dezvoltare, oferind astfel șansa unui diagnostic cât mai din timp și, implicit, a înscrierii în niște programe de recuperare personalizate.