În stare de bine

Împreună pentru comunități vulnerabile

Proiect derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul Împreună pentru comunități vulnerabile vizează peste 180 de familii vulnerabile puternic afectate de criză, care vor beneficia de sprijin material de urgență (produse alimentare de bază și de igienă), de un program integrat de servicii terapeutice pentru copiii cu dizabilități neuro-psiho-motorii și de un program educațional de remediere pentru copiii aflați în risc major de abandon școlar, precum și de servicii de consiliere psiho-socială pentru părinții sau îngrijitorii copiilor incluși în proiect.

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: Iași, Târgul (județul Iași)

Buget proiect: 114.180 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut

SCOP

Scopul proiectului constă în limitarea efectelor negative ale pandemiei cu noul coronavirus asupra copiilor și familiilor vulnerabile prin oferirea de mijloace pentru depășirea situației de criză și creșterii capacității adaptative la noul mediu psiho-social. Prin intervenția din cadrul proiectului, peste 180 de familii vulnerabile puternic afectate de criză vor putea realiza o tranziție sigură către noile realități, limitând astfel efectul distructiv al măsurilor asupra stabilității familiilor.

OBIECTIVE

  1. Prevenirea riscului de malnutriție și răspândire a virusului Covid-19 prin furnizarea de produse alimentare și de igienă în rândul a 180 de copii și familii aflate în situații de risc din județul Iași;
  2. Diminuarea stărilor de anxietate și depresie în rândul a 50 de familii aflate în situații de criză prin servicii de consiliere psiho-socială și prin interacțiune directă, după ridicarea restricțiilor;
  3. Prevenirea riscului de stagnare și regres în rândul a 35 de copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii, beneficiari ai fundației, în contextul Covid-19, prin intermediul furnizării de servicii terapeutice online și prin interacțiunea directă, după ridicarea restricțiilor;
  4. Prevenirea riscului de abandon școlar în rândul a 30 de copii din familii aflate în situații de criză, pe perioada derulării celor patru luni de proiect, prin furnizarea unui program educațional remedial.

REZUMAT

Proiectul urmărește reducerea impactului pandemiei Covid-19 în rândul copiilor și familiilor vulnerabile aflate în programele Fundației Sociale Bethany, prin asigurarea accesului egal la bunuri, servicii și informații pentru comunitățile și grupurile aflate în situații de risc. Proiectul vizează mai multe grupuri vulnerabile de beneficiari ai fundației: copii cu dizabilități, copii aflați la risc major de abandon școlar și familii cu dificultăți de natură economică, socială și de sănătate. În vederea reducerii impactului cauzat de măsurile impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, proiectul propune următoarele tipuri de sprijin:

  • sprijin material de urgență prin achiziția de produse alimentare de bază și de igienă și distribuirea lor în rândul a 180 de persoane aflate în situații de risc economic și social major;
  • furnizarea unui program integrat de servicii terapeutice pentru 36 de copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii;
  • furnizarea de servicii de consiliere psiho-socială pentru 51 de părinți/îngrijitori ai copiilor incluși în proiect;
  • furnizarea unui program educațional de remediere pentru 30 de copii aflați la risc major de abandon școlar.

Activitățile de consiliere și cele terapeutice se vor realiza telefonic și/sau online, urmând ca la încetarea restricțiilor, activitățile să se realizeze prin interacțiunea directă unu-la-unu a beneficiarilor cu specialiștii.

Prin activitățile propuse, proiectul vine în sprijinul persoanelor vulnerabile, asigurând accesul egal la servicii sociale atât în perioada stării de urgență, cât și în cea imediat următoare, facilitând astfel reintegrarea socială și școlară a copiilor cu afecțiuni cognitive.