În stare de bine

Solidaritate versus Covid-19

Proiect derulat de Fundația Inimă de Copil

Proiectul Solidaritate versus Covid-19, derulat de Fundația Inimă de Copil, sprijină peste 150 de copii și familii vulnerabile din județele Galați și Vaslui , acoperindu-le nevoile educaționale, nevoia de suport emoțional și social, precum și nevoile fizice de bază (de hrană, condiții igienico-sanitare care să le reducă riscul de îmbolnăvire etc.)

Durată: 6 luni

Aria de desfășurare: rural

Localități: județele Galați și Vaslui

Buget proiect: 160.275 lei; proiect finanțat în cadrul Apelului 1/2020 – În stare să ajut

SCOP

Menținerea accesului copiilor și familiilor vulnerabile din comunități din județele Galați și Vaslui la o viață sănătoasă, prin adresarea nevoilor fizice de bază (de hrană, condiții igienico-sanitare care să le reducă riscul de îmbolnăvire), educaționale și de suport emoțional și social.

OBIECTIVE

Peste 150 de copii și familii vulnerabile din comunități din mediul rural și urban la risc din județele Galați și Vaslui au acces în și post-criză la resurse care susțin accesul lor la o viață mai sănătoasă și cât mai apropiată de normal din punct de vedere fizic și accesul la oportunități și echilibru emoțional.

  1. Furnizarea de sprijin pentru 80 de copii și familiile lor prin adresarea nevoilor lor fizice (hrană, susținere condiții igienico-sanitare care să îi protejeze de îmbolnăvire) și a situațiilor de urgență care îi pun în pericol;
  2. Transformarea limitărilor și oferirea de oportunități educaționale pentru 50 de copii la risc din mediul urban sau rural;
  3. Diminuarea stresului și anxietății, susținere emoțională și socială oferită familiilor beneficiare care au nevoie de sprijin și altor copii și părinți din familii din comunitate care au suferit pierderi din cauza Covid-19. Peste 60 cazuri active estimate.

REZUMAT

Proiectul Solidaritate versus Covid-19 adresează problema susținerii comunităților și grupurilor vulnerabile în criza noului coronavirus. Scopul este de menținere a accesului pentru peste 150 de copii și familii vulnerabile din comunități din mediul rural și urban la risc din județul Galați și Vaslui la o viață sănătoasă, cât mai apropiată de normal, prin adresarea nevoilor fizice de bază (hrană, condiții igienico-sanitare care să le reducă riscul de îmbolnăvire), educaționale, de suport emoțional și social. Rezultatele proiectului vor răspunde obiectivului programului de sprijinire a accesului egal și etic – în condițiile pandemiei Covid-19 la bunuri, servicii și informații pentru grupurile aflate într-o categorie de vulnerabilitate.